NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Fusie RTL en Talpa lijkt van de baan

Goede marktwerking
30 januari 2023
Fusie RTL en Talpa lijkt van de baan

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bereidt een besluit voor om géén vergunning te verlenen voor de overname van Talpa door RTL. Volgens de ACM ontstaat er door de overname een te machtige partij in het commerciële medialandschap. Dat leidt tot prijsverhogingen voor adverteerders en voor telecomaanbieders die de zenders doorgeven. Uiteindelijk betaalt de consument daarvan de rekening. Hett besluit is over enkele weken klaar

In de zomer van 2021 kondigden RTL Nederland en Talpa een fusie aan. NLconnect heeft daar mededingingsrechtelijke bezwaren tegen en die hebben we de afgelopen anderhalf jaar op meerdere manieren en momenten geuit tegen ACM.

In januari kwamen er voorstellen van RTL en Talpa aan ACM om de bezwaren van distributeurs en andere partijen waaronder adverteerders weg te nemen. NLconnect tekende een geheimhoudingsverklaring om deze te mogen inzien en heeft richting ACM op de voorstellen gereageerd.

ACM heeft nu de conclusie getrokken dat de voorstellen onvoldoende zijn. Daarom bereidt de ACM nu het officiële besluit voor om géén vergunning te verlenen voor de overname.