NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

NLconnect positief over aanpassing Telecommunicatiewet

Goede marktwerking
29 mei 2020
NLconnect positief over aanpassing Telecommunicatiewet

Gisteren nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan dat een deel van de Telecomcode implementeert in de Nederlandse Telecommunicatiewet. NLconnect juicht toe dat hiermee overstapdrempels worden geslecht en dat zich nieuwe mogelijkheden aandienen voor ACM om regulering op te leggen aan partijen die niet op vrijwillige en laagdrempelige wijze toegang bieden aan alternatieve aanbieders. NLconnect vraagt ACM wel om snel duidelijk te maken dat regulering van kleinere glasvezel- en kabelnetwerken niet voor de hand ligt en dat aanleg van nieuwe lokale netwerken niet in gevaar komt.

NLconnect maakt zich al enige tijd ernstige zorgen over een afname van de concurrentie op de residentiële markt voor multiplay. De markt wordt gedomineerd door twee grote spelers. Met een goede wholesale toegang tot die partijen zal de concurrentie en daarmee de positie van de consument verbeteren. Ook het wegnemen van overstapdrempels draagt daar aan bij. De wet werd door de Tweede Kamer aangenomen als hamerstuk en wordt nu behandeld in de Eerste Kamer, die op 2 juni de procedure bespreekt.

Toegang

Eerdere stappen van ACM om toegang voor alternatieve aanbieders af te dwingen strandden onlangs helaas bij de rechter. Met dit wetsvoorstel krijgt ACM nieuwe mogelijkheden. NLconnect vindt het positief dat ACM die meteen met beide handen lijkt aan te pakken. NLconnect is daarbij wel van mening dat kleinere netwerkeigenaren en nieuwe netwerken buiten schot moeten blijven, met het oog op een goed investeringsklimaat voor snelle breedbandnetwerken en groeimogelijkheden voor kleinere aanbieders.

 

Replicatiebelemmeringen

De Telecomcode introduceert (in artikel 61, derde lid) toegangsregulering, ongeacht of sprake is van aanmerkelijke marktmacht bij een marktspeler. Dit wordt geïmplementeerd in artikel 6.3 van de wet: ACM krijgt de mogelijkheid om toegangsverplichtingen op te leggen indien het voor alternatieve aanbieders zeer duur is om zelf een netwerk aan te leggen (de zogenaamde replicatiebelemmering). 

Nieuwe en kleinere netwerken

Op de mogelijkheid om verplichtingen op te leggen bestaan een paar uitzonderingen. Zo kunnen door ACM geen verplichtingen worden opgelegd wanneer daardoor de uitrol van nieuwe netwerken, vooral in kleine lokale projecten, in het gedrang zou komen. Voor leden van NLconnect – die zeer actief zijn in de aanleg van nieuwe glasvezelnetwerken - zit hier natuurlijk een groot belang: investeren in nieuwe lokale glasvezelnetwerken moet immers blijven lonen en de aanleg mag niet in gevaar komen door regulering. Lokale aanbieders moeten hun netwerken ook kunnen gebruiken als springplank naar een aanbod in een groter gebied.

Het is daarom van belang dat ACM straks ruime definities hanteert van 'lokaal' en 'klein' en duidelijk maakt dat glasvezelnetwerken van lokale en regionale omvang naast vrijwillige toegang op commerciële basis niet ook gereguleerde toegang moeten gaan bieden. In dat kader is overweging 152 uit de Telecomcode zeer relevant: symmetrische toegangsverplichtingen moeten 'alleen worden opgelegd wanneer dit gerechtvaardigd en evenredig is om te komen tot duurzame concurrentie op de desbetreffende markten', omdat toegangsverplichtingen 'stimulansen voor investeringen kunnen ondermijnen, en de positie van dominante marktdeelnemers zouden kunnen versterken'. 

Minder overstapdrempels

Gezonde marktwerking is natuurlijk gebaat bij een soepel overstapproces voor eindgebruikers. De leden van NLconnect ondervinden dagelijks dat overstapdrempels potentiële concurrentie door kleinere aanbieders belemmeren. Asymmetrische belangen tussen marktpartijen (grote versus kleine providers) staan aan een effectieve zelfregulering in de weg. Het is daarom goed dat in deze wet maatregelen zijn opgenomen tegen ongewenste overstap op de kleinzakelijke markt, tegen het ontmoedigen van een overstap, voor juiste informatieverstrekking aan eindgebruikers over het overstapproces en voor het waarborgen van de continuïteit van dienstverlening bij een overstap. Hoe meer drempels er kunnen worden weggenomen, des te beter het is voor de consument en de diversiteit en concurrentie in de markt.

Toegang tot oude e-mailadressen

De wet biedt ook de mogelijkheid dat de minister nadere regels kan stellen voor toegang tot het e-mailadres voor consumenten die overstappen: een belangrijke overstapdrempel op de consumentenmarkt. NLconnect heeft in het voortraject uitvoerig op het belang hiervan gewezen en we zijn dan ook blij dat het in de wet is opgenomen. Deze wettelijke mogelijkheid en de inspanningen van de staatssecretaris in de afgelopen maanden richting verschillende aanbieders hebben inmiddels geleid tot zelfreguleringsafspraken binnen de markt.