NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Reactie NLconnect op implementatie Telecomcode, toegangsregulering replicatiebelemmeringen

Goede marktwerking
21 mei 2019
Reactie NLconnect op implementatie Telecomcode, toegangsregulering replicatiebelemmeringen

Het ministerie van EZK consulteerde een wetsvoorstel tot het wijzigen van de Telecommunicatiewet ter implementatie van een deel van de Telecomcode. Specifiek gaat dit wetsvoorstel over symmetrische toegangsregulering in geval van 'replicatiebelemmeringen'.  NLconnect ziet geen meerwaarde voor symmetrische toegangsverplichtingen die verder gaan dan toegang tot fysieke binnenhuisinfrastructuur in een gebouw en roept het ministerie op om pal te staan voor onze investeringen in connectiviteit. 

De Telecomcode introduceert (in artikel 61, derde lid) toegangsregulering ongeacht of sprake is van aanmerkelijke marktmacht bij een marktspeler. Na implementatie van dit artikel heeft de ACM aanvullende instrumenten 'om de mededinging te bevorderen indien er economische of fysieke belemmeringen zijn voor de replicatie van kabels of bijbehorende faciliteiten.' De verplichtingen kunnen zien op aspecten zoals de te rekenen tarieven, de voorwaarden van toegang en non-discriminatie.  

Symmetrische toegangsregulering

NLconnect maakt zich al enige tijd ernstige zorgen over een afname van de concurrentie op de residentiële markt voor multiplay. De markt wordt gedomineerd door twee grote spelers. Een goede wholesale toegang tot de partijen met aanmerkelijke marktmacht verbetert de concurrentie, waarmee ook de consumentenwelvaart kan toenemen. ACM heeft in dat kader de afgelopen tijd ook stappen gezet en deze vormen van gereguleerde wholesale toegang worden ook door leden van NLconnect verkend en gebruikt om eindgebruikers te kunnen bereiken.

Toegangsregulering voor alle marktdeelnemers, ongeacht hun positie in de markt die met randvoorwaarden is opgenomen in de Telecomcode, zal in onze optiek echter leiden tot ongewenste effecten. Kleinere partijen die glasvezel uitrollen vechten reeds een 'uphill battle' tegen grote aanbieders die meerdere schaalvoordelen hebben. De leden van NLconnect die een eigen netwerk exploiteren hebben de afgelopen jaren - ondanks hun beperkte omvang en armslag - sterk geïnvesteerd in connectiviteit. Vaak is daarbij gekozen voor verglazing tot in de meterkast. Juist kleinere partijen investeren in de Nederlandse situatie vaak in infrastructurele projecten die reeds de grenzen opzoeken van winstgevendheid, bijvoorbeeld in buitengebieden. Symmetrische toegangsverplichtingen - die verder gaan dan toegang tot fysieke binnenhuisinfrastructuur in een gebouw - verslechteren hun kans op groei en op succes, leiden tot verschraling van de markt en kunnen daarmee indirect contrair zijn aan het belang van eindgebruikers. NLconnect roept het ministerie van EZK dan ook op om pal te staan voor onze investeringen in connectiviteit.

In het licht van de mededinging op de vaste Nederlandse telecommarkt is NLconnect dus geen voorstander van symmetrische regulering. In het belang van zowel kleinere providers als de eindgebruiker is veel meer winst is te behalen met het effectiever reguleren van de beide duopolie-partijen dan met het reguleren van kleinere netwerken. In dat kader is overweging 152 uit de Telecomcode zeer relevant: symmetrische toegangsverplichtingen moeten alleen worden opgelegd 'where justified and proportionate to achieving sustainable competition in the relevant markets'. 

Onduidelijke definities

Een aantal elementen van het wetsvoorstel zijn nog onduidelijk. Zo in onhelder wat precies moet worden verstaan onder een 'punt van samenkomst', onder 'aanzienlijke en niet-tijdelijke economische of fysieke belemmeringen voor replicatie' en onder 'kleine projecten' en 'nieuwe aanleg'. De Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) moet hier voor 2021 uitsluitsel over geven. Dat is onder meer relevant omdat geen verplichtingen kunnen worden opgelegd in het geval daardoor de uitrol van nieuwe netwerken, vooral door kleine lokale projecten, in het gedrang zou komen. NLconnect heeft hier gevraagd om opheldering. Ook heeft NLconnect gevraagd om in de toelichting aandacht te besteden aan de relatie met de bepalingen in hoofdstuk 5a van de Tw, aangezien deze ook gaan over 'symmetrische' toegangsbepalingen op fysieke binnenhuisinfrastructuur en toegangspunten in een gebouw (op basis van de richtlijn kostenreductie breedband).