NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Reactie NLconnect op implementatiewetsvoorstel Telecomcode

Goede marktwerking
10 september 2019
Reactie NLconnect op implementatiewetsvoorstel Telecomcode

Het ministerie van EZK consulteerde het Implementatiewetsvoorstel Telecomcode. Met de Telecomcode wordt (naast de bestaande drie doelstellingen van het regelgevend kader, te weten: bevordering van concurrentie, de interne markt en de belangen van eindgebruikers) een nieuwe connectiviteitsdoelstelling toegevoegd waar NLconnect zich graag en ten volle achter schaart, namelijk een brede toegang tot en invoering van netwerken met zeer hoge capaciteit voor alle burgers en bedrijven in de EU. Onderdelen van de Telecomcode dragen daar ook aan bij. 

Er waren ruim 1100 reacties op de consultatiedocumenten. Aanleiding daarvoor was berichtgeving in de pers over de implementatie van artikel 57, vierde lid, van de Telecomcode, op basis waarvan overheden moeten instemmen met 'redelijke verzoeken om medegebruik tot alle fysieke infrastructuur die onder hun zeggenschap staan en die technisch geschikt is voor de aanleg en exploitatie van draadloze toegangspunten met klein bereik'. Kortom: gemeenten moeten instemmen met (mede)gebruik van gebouwen waarvan zij de eigenaar zijn en straatmeubilair (bushokjes, lantaarnpalen, verkeersborden etc) voor 5G antennes. Ook NLconnect vroeg aandacht voor dit artikel, in dit geval omdat in het wetsvoorstel - anders dan in de Telecomcode - niet expliciet wordt gemaakt dat het ook gaat om medegebruik van deze objecten als die noodzakelijk zijn voor de verbinding van de antennes met een backbone (glasvezel) netwerk.

Begrippenkader

In de reactie vroeg NLconnect verder onder meer aandacht voor de onduidelijke of ontbrekende definities van 'micro-ondernemingen', 'kleine ondernemingen', 'organisaties zonder winstoogmerk' en 'netwerken met zeer hoge capaciteit' en het onduidelijke begrippenkader rond 'netwerkelementen' en 'bijbehorende faciliteiten'. Ook vroeg NLconnect om een snellere evaluatie van de Mediawettelijke doorgifteverplichtingen en om aanpassing van enkele - in onze ogen - onjuist geïmplementeerde eindgebruikersbepalingen (hoofdstuk 7).

 Lees hier de volledige reactie van NLconnect op de consultatie van het wetsvoorstel.