NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Reactie NLconnect op wetsvoorstel overstappen telecom

Goede marktwerking
01 februari 2019
Afbeelding van <a href="https://pixabay.com/nl/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3083099">Gerd Altmann</a> via <a href="https://pixabay.com/nl//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3083099">Pixabay</a>

Het ministerie van EZK consulteerde een wetsvoorstel tot het wijzigen van de Telecommunicatiewet. Het doel van dit voorstel is om overstapdrempels voor eindgebruikers te verlagen teneinde het overstappen naar een andere telecomaanbieder te vergemakkelijken en de mededinging te bevorderen. NLconnect constateert tot haar spijt dat een regeling voor e-mail forwarding in de residentiële markt ontbreekt en heeft in de reactie verzocht om deze alsnog toe te voegen.

Gezonde marktwerking is natuurlijk gebaat bij een soepel overstapproces voor eindgebruikers. De leden van NLconnect ondervinden dagelijks dat overstapdrempels potentiële concurrentie door kleinere aanbieders belemmeren. We onderschrijven daarom van harte de analyse van EZK dat asymmetrische belangen tussen marktpartijen (grote versus kleine providers) aan een effectieve zelfregulering in de weg staan. Wij steunen in dat kader de door uw ministerie voorgestelde maatregelen tegen ongewenste overstap op de kleinzakelijke markt, tegen het ontmoedigen van een overstap, voor juiste informatieverstrekking aan eindgebruikers over het overstapproces en voor het waarborgen van de continuïteit van dienstverlening bij een overstap. Hoe meer drempels er kunnen worden weggenomen, des te beter het is voor de consument en de diversiteit en concurrentie in de markt!

Wettelijke regeling voor e-mail forwarding ontbreekt

In onze ogen moet e-mail forwarding voor klanten net zo vanzelfsprekend worden als nummerportabiliteit. Consumenten die het mailadres dat zijn van hun provider kregen actief gebruiken, kunnen dit bij een overstap naar een andere provider veelal niet meenemen. De overdragende aanbieder biedt dit namelijk ofwel niet aan als aparte dienst ofwel deze weigert mail gedurende een langere periode te forwarden naar een nieuw adres.

Met name bij vraagbundelingsinitiatieven ondervinden providers in toenemende mate dat (dreigend verlies van) het e-mailadres voor sommige consumenten een overstapdrempel is. Deze belemmering draagt niet bij aan een succesvolle vraagbundeling en daarmee uitrol van glasvezel in kernen en buitengebieden. Uit onderzoek van Telecompaper in oktober 2018 blijkt dat 'het niet willen veranderen van e-mailadres' op plek drie staat van overstapdrempels in de ogen van consumenten. Er is momenteel geen effectieve zelfregulering die deze overstapdrempel voorkomt.

NLconnect heeft in haar reactie voorgesteld dat de overdragende provider wordt verplicht om tot een jaar na de overstap e-mail te forwarden naar een door de consument aan te geven, danwel de overstappende consument gedurende een jaar na de overstap toegang te geven tot zijn oude mailbox. 

Daarnaast stellen wij voor dat aanbieders de verplichting krijgen om een e-mail only aanbod aan consumenten te doen, zodat consumenten tegen een maandbedrag hun bestaande mailadres kunnen behouden.