NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Toezicht op wetgeving in het digitale domein

Goede marktwerking
20 oktober 2022
Toezicht op wetgeving in het digitale domein

Zoals bekend komt er momenteel veel wetgeving voor digitalisering uit Brussel, zoals de CyberSecurity Act (CSA)  Digital Services Act (DSA), Digital Marktets Act (DMA), Cyber Resilience Act (CRA), Data Governance Act (DGA), DataAct (DA) en de AI Act (AIA). Er leven zorgen rond het toezicht op deze nieuwe wetgeving. Het gaat immers om veel nieuwe wetgeving, met veel aspecten zoals privacy, veiligheid en marktwerking. Zijn de huidige toezichthouders qua kennis en capaciteit toegerust en in staat om hierop toezicht uit te voeren? Hoe verdeelt de overheid de nieuwe taken en borgt met de coördinatie, samenwerking en informatieuitwisseling tussen toezichthouders? Of wil men toezichthouders samenvoegen?

Hierover heeft NLconnect inmiddels samen met onder meer VNO-NCW een gesprek gevoerd met EZK (DG Economie en Digitalisering). Dat departement is aan zet en men heeft (gelukkig) de wens om de taken te verdelen over de huidige toezichthouders.

Zo is al bekend dat de CSA onder AT komt te vallen en de DMA onder ACM. Overigens gaat AT volgend jaar verder onder de naam Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Toezicht op de DSA wordt verdeeld over AP, CvdM, ACM en sectorale toezichthouders. Voor de DGA, DA en AIA is het nog onhelder. Het onderwerp kwam ook aan bod tijdens het laatste Overlegplatform Telecom, waar NLconnect altijd bij aanwezig is. 

NLconnect monitort verder de genoemde wetgevingsprocessen. In gevallen is de impact beperkt tot aanpalende sectoren als hosting, social media platforms en online marktplaatsen (DSA), clouddiensten (DA en DMA), digitale overheid (DGA). In een enkel geval hebben we direct input geleverd en aan de bel getrokken in Brussel omdat we iets niet helemaal goed zagen gaan (bijvoorbeeld bij de AIA).