NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Eerste Kamer neemt wet BGT aan

Graafrechten en lokaal beleid
24 september 2013
Eerste Kamer neemt wet BGT aan

Op 24 september heeft de Eerste Kamer de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) aangenomen. In de BGT worden topografische gegevens zoals de ligging van wegen, water, spoorlijnen, gebouwen en terreinen op een eenduidige manier vastgelegd.

In juli stemde de Tweede Kamer al met de BGT in. De wet treedt op 1 januari 2016 in werking. De BGT volgt de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) op als cartografische ondergrond voor kabel- en leidinggegevens. De GBKN werd beheerd door een stichting bestaande uit onder meer (de leden van) NLkabel, Netbeheer Nederland, de Unie van Waterschappen, Vewin, en VNG.

Bronhouders

Met de wet BGT krijgt de overheid (Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie, Ministerie van EZ) de zorg voor het beheer (de bijhouding) van de geografische gegevens in de kaart. Deze 'bronhouders' moeten op 1 januari 2016 ieder gereed zijn met hun deel van de BGT. Kabel- en leidingbeheerders zullen voortaan alleen nog gebruikers van de BGT-kaart zijn. De minister van I&M heeft de Tweede Kamer toegezegd dat het gebruik van de BGT voor hen kosteloos zal zijn.