NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Meer graafbewegingen, minder graafschade

Graafrechten en lokaal beleid
23 april 2020
Meer graafbewegingen, minder graafschade

Het aantal graafschades is in het afgelopen jaar licht gedaald, van 41.169 in 2018 tot 40.561 gevallen gedurende 2019. Dat blijkt uit het jaarbericht van Agentschap Telecom. Omdat het totaal aantal graafbewegingen juist groeide, is de kans op graafschade in 2019 gedaald van één graafschade op 16 graafbewegingen naar één op de 18. 

Agentschap Telecom publiceerde de data in een infographic bij het jaarbericht over 2019. Ook de totale kosten van herstel door graafschades daalde, van € 34,5 miljoen in 2018 naar € 33,2 miljoen in 2019. De meeste schade wordt veroorzaakt aan telecomkabels, daarna volgen laagspanning- en andere ondergrondse netwerken. 

Zorgvuldig graafproces

Agentschap Telecom houdt toezicht op een zorgvuldig graafproces. In 2018 was er nog sprake van een stijging. De daling in 2019 lijkt het gevolg te zijn van de implementatie van de CROW 500 richtlijn door de graafketen, zoals die ook wordt voorgestaan door het Kabel- en LeidingOverleg. In deze richtlijn staan kwaliteitsnormen voor het zorgvuldig opdrachtgeven en grondroeren als gas, water en riool.

5G en gesprekstafels

Agentschap Telecom besteedt in het jaarbericht ook aandacht aan de 'regionale gesprekstafels' die in 2019 plaatsvonden met gemeenten over regelgeving, lokaal beleid, ruimtelijke ordening, gezondheid en andere zaken. Het Antennebureau, dat is ondergebracht bij  het Agentschap, verzorgde in 2019 duidelijke, verhelderende en feitelijke informatie over 5G en antennes. 

knowledgebase/2022/12/EZK-Infographic-WIBON-2019.jpg