NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Opgraafverplichting WION geschrapt: geen overbodige graafoverlast en kosten

Graafrechten en lokaal beleid
13 april 2018
Opgraafverplichting WION geschrapt: geen overbodige graafoverlast en kosten

​Huisaansluitingen voor telecom, energie en water waarvan geen liggingsgegevens bekend zijn hoeven niet verplicht te worden opgegraven om de ligging in te meten. De Tweede Kamer stemde onlangs in met het schrappen van deze verplichting. De Eerste Kamer nam het wetsvoorstel vorige week met algemene stemmen aan. Met de wijziging wordt veel overlast, onnodige schade en kosten voor consumenten en netbeheerders voorkomen.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel 'wijziging van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)' was opgenomen dat netbeheerders tot 2027 de tijd zouden hebben om ontbrekende informatie over huisaansluitingen digitaal beschikbaar te maken. De meeste huisaansluitingen zijn reeds geregistreerd en er wordt bij nieuwe aanleg en reconstructie ook standaard geregistreerd. Huisaansluitingen waarvan echter geen liggingsgegevens beschikbaar zijn zouden verplicht opgegraven moeten worden om de ligging vast te stellen. Voor de telecomsector gaat het om een aantal oude huisaansluitingen uit de jaren 60-70 (kabel) of nog eerder (telefonie). De energie-, telecom- en water-netbeheerders, verenigd in het Platform Netbeheerders, hebben voorafgaand aan het debat over de WION richting de Tweede Kamer hun bezwaren tegen het verplicht moeten opgraven kenbaar gemaakt. Het opgraven en inmeten van huisaansluitingen geeft immers veel overlast voor particuliere eigenaren van wie tuinen en erven open moeten worden gegraven en is ook bijzonder kostbaar zonder dat er duidelijke baten tegenover staan.

Amendement 

De Tweede Kamerleden Arne Weverling (VVD) en Tom van der Lee (GroenLinks) dienden een amendement in dat regelt dat netbeheerders ook na 2027 geen harde verplichting opgelegd krijgen om informatie over huisaansluitingen digitaal beschikbaar te maken als daarvoor een opgraving dient plaats te vinden. Met het amendement beogen de Kamerleden onnodige overlast en kosten door graafwerkzaamheden te voorkomen en zodoende te bevorderen dat netbeheerders kunnen blijven investeren in upgrades van hun ondergrondse netwerken. De Tweede Kamer stemde op 27 maart met algemene stemmen voor het amendement, waardoor de opgraafverplichting niet in de nieuwe wet opgenomen. De Eerste kamer nam de wet vorige week met algemene stemmen aan.