NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Overheid en markt maken afspraken over opruimen ongebruikte telecomkabels

Graafrechten en lokaal beleid
12 maart 2020
Overheid en markt maken afspraken over opruimen ongebruikte telecomkabels

Overheden en telecomaanbieders hebben vandaag de 'Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels' (UVOT) ondertekend. Met de uitvoeringsafspraken is overeenstemming bereikt over het opruimen van kabels onder het motto 'niet liggen zonder reden, niet verwijderen zonder reden'. NLconnect-directeur Mathieu Andriessen tekende de Uvot namens 14 leden van de vereniging, allen eigenaar van kabel- en glasvezelnetnetwerken.

In de Telecommunicatiewet is opgenomen dat overheden aan telecomaanbieders een zogenaamd redelijk verzoek kunnen doen om kabels en ducts te verwijderen die meer dan 10 jaar ongebruikt zijn. In de uitvoeringsafspraken staan procesafspraken voor het opruimen van ongebruikte telecominfrastructuur en het redelijk verzoek. Met de gemaakte afspraken beogen partijen onnodige graafoverlast voor inwoners en ondernemers te voorkomen.

Redelijk verzoek

Bij een redelijk verzoek is onder meer relevant of de opruimwerkzaamheden gelijktijdig met andere graafwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en anderszins geen onnodige graafoverlast opleveren. In de UVOT is opgenomen hoe en wanneer het verzoek tot verwijdering uiteindelijk bij de telecompartij terecht komt. Aan de hand van de UVOT wordt de telecomaanbieder in een vroeg stadium van planvorming betrokken, waardoor de markt snel kan anticiperen op verwijderverzoeken.

Geen precario

In 2017 werd het 'redelijk verzoek' in artikel 5.2 lid 9 van de Telecommunicatiewet opgenomen. Een dreigend groot financieel probleem voor de breedbandindustrie werd daarmee afgewend, omdat voorheen in de wet stond dat na de periode van 10 jaar precario zou kunnen worden geheven op ongebruikte telecomkabels. Sindsdien hebben - mede op verzoek van staatssecretaris Mona Keijzer - uitvoerige onderhandelingen plaatsgevonden tussen overheden en telecompartijen om tot onderlinge procesafspraken over het opruimen van ongebruikte kabels te komen. Namens de telecompartijen onderhandelden KPN, VodafoneZiggo,  Eurofiber en de Groep Graafrechten als (en namens) de belangrijkste partijen met ongebruikte telecominfrastructuur. Ondertekenaars van de UVOT zijn Rijkswaterstaat, ProRail, Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), BT, COLT, DELTA Fiber Nederland, EUnetworks, Eurofiber, FCA, KPN, VodafoneZiggo en NLconnect.