NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Marktpenetratie televisiepakket daalt naar 91% van de huishoudens, tevredenheid blijft stabiel

Mediagebruik
10 januari 2023
Marktpenetratie televisiepakket daalt naar 91% van de huishoudens, tevredenheid blijft stabiel

Uit de nieuwste publicaties Mediamonitor 2022 en Televisieaanbod en kijkgedrag 2022 van het Commissariaat voor de Media komt naar voren dat 91% van de Nederlanders een televisiepakket afneemt en dat pakket gemiddeld waardeert met een rapportcijfer 7,7. De tevredenheid blijft daarmee stabiel en de marktpenetratie daalt licht. Ook de kijktijd naar televisiezenders blijft met 127 lineaire en 27 uitgesteld gekeken minuten per dag zeer hoog, maar daalt met name onder een jongere groep kijkers. Video on Demand is goed voor 46 minuten per dag.

Het Commissariaat voor de Media monitort al meer dan twintig jaar de mediaontwikkelingen en de effecten daarvan op de diversiteit en onafhankelijkheid van de informatievoorziening. Onderzoeksbureau GfK heeft in 2022 in opdracht van het Commissariaat voor de Media een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar tevredenheid met televisiepakketten en het kijkgedrag van Nederlanders.

Beperkt aantal cord cutters en cord nevers

Het aandeel Nederlanders dat televisie kijkt en een televisiepakket gebruikt is veruit het grootst, maar neemt langzaam af: van 2017 tot 2022 daalde het percentage van 91,6 naar 90,6.

De daling bestaat uit twee groepen; een groep die het televisiepakket niet langer afneemt en een groep die nooit is begonnen met het afnemen van een televisiepakket. Dit zijn de zogenaamde ‘cord cutters’ en de zogenaamde ‘cord nevers’.

1,3 Procent van de Nederlanders geeft aan dat zij geen televisie kijken. Dit percentage is dus nog zeer gering maar laat wel een toename zien ten opzichte van 2019 en 2017. 8,1 procent kijkt wel TV maar heeft geen abonnement.

Tevredenheid over televisiepakket

Nederlanders zijn tevreden met hun televisieabonnement. Al sinds de start van de monitoring ligt de gemiddelde waardering rond een 7,7 of iets daarboven. De mogelijkheid binnen een televisiepakket om ook live televisie te kunnen kijken via een ander (mobiel) apparaat neemt toe aan belang in vrijwel alle groepen, inclusief de jongste groep (13-19 jaar).

Het gemiddeld aantal zenders in de pakketten van de diverse distributeurs laat de afgelopen jaren een licht stijgend beeld zien. De verschillen tussen de pakketten van de aanbieders zijn niet erg groot. Gemiddeld is de overlap tussen de televisiepakketten 72 procent. Dat betekent dat bijna driekwart van het aanbod in het televisiepakket overeenkomt met het aanbod van de andere televisiepakketten.

Er is ook een lichte stijging te zien van het gemiddeld aantal genres. De diversiteit in genres is daardoor al jaren op een stabiel hoog niveau.

TV-kijktijd is hoog, maar daalt

We zien al jaren dat het kijken naar televisiezenders daalt. Met name onder een jongere groep kijkers is de daling sterk. Dat neemt niet weg dat het gebruik van lineaire televisiezenders via het televisiescherm nog steeds belangrijk is. De mogelijkheden voor uitgesteld kijken en het kijken naar streamingdiensten zijn daar de afgelopen decennia bijgekomen.

In 2021 werd gemiddeld 200 minuten per dag besteed aan het televisiescherm. Het grootste deel van deze tijd keken we naar lineaire televisie: 127 minuten. Het resterende deel bestaat uit uitgesteld kijken naar de televisiezenders (27 minuten) en overig gebruik van het televisiescherm zoals Video on Demand via streamingdiensten (46 minuten).

Er zijn wel grote verschillen zichtbaar in het gebruik van lineaire televisie tussen leeftijdsgroepen: jongeren kijken veel minder televisie dan ouderen. Toch kijkt slechts 4,1 % van de jongeren tussen 13 en 19 uitsluitend naar online video en streamingdiensten. Bij ouder groepen is dit nog lager.

Kijken via de smartphone stijgt

Voor het eerst sinds 2017 laten de resultaten van het onderzoek zien dat het gebruik van de smartphone onder jongeren in de leeftijd 13-19 jaar het gebruik van het televisiescherm voor het kijken van video-aanbod overstijgt. Ook in alle andere leeftijdsgroepen neemt het gebruik van de smartphone toe voor het kijken van televisie en online video en streaming.

Uitgesteld kijken gebeurt ook veel via de smartphone, in 31% van de gevallen. Toch is hiervoor het televisiescherm het meest populair (53%). Andere schermen hiervoor zijn de laptop/desktop (28%) en de tablet (25%).

knowledgebase/2023/01/1673352666_kijktijd.png
Gemiddelde kijktijd per dag naar het TV-scherm
knowledgebase/2023/01/1673352671_aandeel-tv-in-kijktijd-per-leeftijd.png
Lineaire kijktijd per leeftijdsgroep
knowledgebase/2023/01/zenders-genres.png
Gemiddeld aantal zenders en genres in TV-pakket
Aantal TV-kijkers met en zonder abonnement per leeftijdsgroep