NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Mediamonitor: kijker dik tevreden met breed zenderaanbod

Mediagebruik
08 december 2015
Mediamonitor: kijker dik tevreden met breed zenderaanbod

Kijkers zijn bijzonder tevreden over de samenstelling van hun TV-pakket, zo blijkt uit de mediamonitor van het Commissariaat voor de Media. Gemiddeld geven kijkers hun TV-pakket een 7,5.

Programmaraden vervangen door mediamonitor

Twee jaar gelden besloot het parlement tot afschaffing van de programmaraden. Deze kabelraden stelden een deel van het wettelijke basispakket aan TV-zenders samen. Sindsdien gaat de wetgever uit van de praktijk dat pakketaanbieders hun TV-pakketten afstemmen op de wensen van hun klanten. Als een soort wettelijke bodem hebben pakketaanbieders nog wel krijgen de verplichting om een digitaal standaardpakket van minimaal 30 zenders aan te bieden. Omdat de programmaraden werden afgeschaft, kreeg het Commissariaat voor de Media de taak te monitoren of televisiepakketten wel voldoende pluriform van samenstelling zijn.

Digitale pakketten omvangrijk en divers

Het eerste onderzoek van het Commissariaat voor de Media naar televisiepakketten verscheen in het najaar van 2014. De cijfers van het Commissariaat bleken glashelder: de digitale basispakketten zijn zeer omvangrijk en divers van samenstelling. Onder kijkers bleek de tevredenheid over het TV-pakket zeer hoog. Gemiddeld gaven kijkers hun TV-pakket in 2014 een 7,5. 'Zo'n 78% van de mensen vindt dat er geen zenders ontbreken in hun pakket', aldus het Commissariaat.

Hoge tevredenheid over het TV-pakket

Inmiddels zijn we een jaar verder en de Mediamonitor 2014-2015 van het Commissariaat laat eenzelfde beeld zien. Het zenderaanbod is 'in 2015 nog steeds divers te noemen. (...) De totale tevredenheid met tv-abonnementen is gelijk gebleven: een 7,5.'

Correlatie tussen diversiteit en tevredenheid

De beide aspecten - diversiteit en tevredenheid - hangen met elkaar samen: 'het aantal genres van een televisiepakket is belangrijk voor de tevredenheid over het abonnement: hoe meer genres in het pakket, hoe hoger het gegeven tevredenheidscijfer.' Dat uit zich in een hoger rapportcijfers door kijkers met een pluspakket. De diversiteit neemt nog verder toe met het aanbod van extra zenderpakketten: 'met name het uitgebreide assortiment van plus- en betaalzenderpakketten (...) laat zien hoe groot het aanbod tegenwoordig is', aldus het Commissariaat in 2014. In 2015 zijn kijkers met een pluspakket iets tevredener en geven het rapportcijfer 7,7. In 2014 was dit nog een 7,6. 94% van de kijkers geeft een voldoende.

HD uitzendkwaliteit

Het percentage Nederlanders dat de beeldkwaliteit noemt als mogelijke reden om over te stappen op een andere aanbieder is iets toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit strookt met het feit dat steeds meer pakketaanbieders extra HD-zenders in hun standaardpakket opnemen. De kabel loopt daarbij voorop. In 2015 worden in de standaardpakketten meer HD-zenders aangeboden dan in 2014: 'CAIW biedt in het standaardpakket dertig zenders in HD-kwaliteit, Ziggo 21, DELTA twintig, M7 en Tele2 zestien en KPN zo'n dertien.', aldus het Commissariaat.