NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Portabiliteitsregels videodiensten treden in werking

Mediawet en mediabeleid
20 juni 2017
Portabiliteitsregels videodiensten treden in werking

Die Europese Commissie stelde regels voor om online aanbod van televisieprogramma's te kunnen bekijken tijdens een tijdelijk verblijf in een andere EU lidstaat.  De portabiliteitsregels treden op 21 maart 2018 in werking.

De Europese Commissie stelde in 2015 een verordening voor die het mogelijk moet maken om online aanbod van televisieprogramma's te kunnen bekijken tijdens een tijdelijk verblijf in een andere EU lidstaat. Deze 'Verordening betreffende de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt' introduceert een recht op grensoverschrijdende portabiliteit.

Legale fictie

Op dit moment is online-content vaak niet in een andere lidstaat te zien. Dat komt omdat licenties voor de doorgifte van audiovisuele content doorgaans op territoriale basis worden verstrekt door rechthebbenden. Dat principe wordt door de Commissie niet verlaten, maar om portabliteit toch juridisch mogelijk te maken introduceert de Commissie een zogenaamde legale fictie: openbaarmaking van de online diensten wordt geacht alleen plaats te vinden in het land waar de abonnee woont en niet in de lidstaat waar hij op dat moment verblijft. Het territorialiteits-principe kan zodoende overeind blijven, terwijl abonnees op reis toch kunnen beschikken over de online content waarop zij zich thuis hebben geabonneerd. Geoblocking, dat vaak wordt gebruikt op verzoek van rechthebbenden, wordt dus binnen de Europese Unie verboden, zonder dat omroepdistributeurs en VoD-aanbieders rechten hoeven te regelen voor doorgifte in allerlei buitenlanden. Een win-win situatie!

Tijdelijk verblijf

Voorwaarde is wel dat de abonnee tijdelijk in het buitenland verblijft. Om dat te controleren wordt van de leverancier van de dienst verwacht dat hij de gebruikelijke verblijfplaats van de abonnee weet. Voor omroepdistributeurs is dat vrij eenvoudig, omdat deze de adresgegevens van abonnees kennen. Rechthebbenden worden met de verordening verplicht de grensoverschrijdende portabiliteit mogelijk te maken: indien zij in contracten hebben laten opnemen dat grensoverschrijdende portabiliteit niet mag, bepaalt de verordening dat deze bepalingen voortaan buiten werking worden gesteld.

Nederland is positief

Het Europees Parlement heeft dit voorstel in 2016 beoordeeld en volgde de Commissie. En ook de reactie van de Nederlandse regering op de voorstellen was positief: 'Nederland is voorstander van het bevorderen van grensoverschrijdend gebruik door consumenten van online-content en verwelkomt dan ook het voorstel van de Commissie. Hiermee wordt een concrete stap gezet richting een digitale interne markt.', aldus minister Kamp.

Op 8 februari 2017 bereikten de Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement een akkoord over portabiliteit. In mei 2017 heeft het Europees Parlement ingestemd met de nieuwe regels. De portabiliteitsregels treden op 21 maart 2018 in werking.

 

Zodoende wordt grensoverschijdende portabiliteit van online content mogelijk. Een positieve ontwikkeling, want TV aanbieders kunnen hun abonnees zodoende een betere service bieden.