NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Reactie NLconnect op ontwerpbesluit significante wijziging NPO Gemist

Mediawet en mediabeleid
17 mei 2022
Reactie NLconnect op ontwerpbesluit significante wijziging NPO Gemist

In april en mei 2022 consulteerde het ministerie van OCW het Ontwerpbesluit significante wijziging NPO Gemist.NLconnect pleit er voor om de vooruitkijk-functie en het on demand only aanbod van de NPO niet alleen binnen het platform NPO Gemist/ NPO Start on Demand toe te voegen, maar ook onder laagdrempelige voorwaarden beschikbaar te stellen via de platforms van distributeurs.

De NPO beoogt haar aanbodkanaal NPO Gemist te wijzigen door programma’s die gepland zijn voor lineaire uitzending voortaan alvast via dit kanaal aan te bieden (pre-VoD/vooruitkijken) en door bepaalde (eigen en aangekochte) producties uitsluitend op dit kanaal beschikbaar te stellen (on demand only). Men is voornemens NPO Gemist daarbij te rebranden naar NPO Start on Demand.

Niet op platforms van derden?

De NPO wil dit aanbod niet op platformen van derden plaatsen, uitgezonderd trailers en fragmenten. NLconnect heeft haar zorgen geuit over deze niet-inclusieve distributiestrategie van de NPO, die zich uitsluitend richt op eigen – slecht bekeken – platform in plaats van op platforms waar kijkers reeds vaak komen. Zowel lineair kijken als uitgesteld kijken geschiedt in veruit de meeste gevallen via de platforms van distributeurs. Toch zet de NPO uitsluitend in op haar eigen platform, dat slechts 10% van de Nederlanders bereikt. De NPO zou zich niet druk moeten maken over de vraag wáár kijkers naar de publieke producties kijken, maar dát ze ze bekijken. In onze optiek dient de NPO daar te zijn waar haar doelgroep reeds is: in elk geval op alle veelgebruikte platforms.

Ook via distributeurs

De platforms van distributeurs bieden zonder uitzondering ook de door de NPO gewenste veilige context in een mix van elkaar versterkende aanbodkanalen, inclusief publieke content – zij het daartoe niet beperkt. Uiteraard is dat breder dan alleen het kunnen plaatsen van een NPO-app op een settop box, omdat de kijker daarmee juist weer uit het platform van de distributeur vertrekt en ook niet alle distributeurs apps op de settopbox ondersteunen of überhaupt met settop boxen werken. Met distributeurs zijn bestaande (vergoedings-)afspraken gemaakt en bovenstaande functies en content behoren gewoon onderdeel te zijn van die afspraken.