NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

DSA en DMA treden in werking

Open internet
06 december 2022
Photo by <a href="https://unsplash.com/@frostroomhead?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Rodion Kutsaiev</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/0VGG7cqTwCo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

De Digital Markets Act (DMA) is op 1 november in werking getreden. Op 16 november 2022 is de Digital Services Act (DSA) in werking getreden.

De Digital Markets Act (DMA) is op 1 november in werking getreden. De DMA introduceert extra markt-, en fusietoezicht en concurrentieregels voor de wereldwijd 15 tot 20 grootste online platforms met een zogenoemde poortwachterspositie waar gebruikers nauwelijks omheen kunnen. Dit zijn onder meer grote online marktplaatsen en appstores, zoekmachines, sociale netwerken en cloudplatforms. De partijen hebben tot maart 2024 de tijd om de nieuwe regels te implementeren

Op 16 november 2022 is de Digital Services Act (DSA) in werking getreden. Sommige regels treden meteen in werking, voor andere geldt een implementatietermijn tot februari 2024. De DSA is een update van de e-Commerce richtlijn. De regels van de DSA zijn met name voor hostingpartijen relevant, maar de impact voor NL is op dat vlak beperkt. Voor social media platforms en online marktplaatsen is de impact groter. De DSA regelt oa het verplicht verwijderen van illegale content en desinformatie, stelt transparantie over het gebruik van algoritmen verplicht en verbiedt het verzamelen van informatie over gezondheid, seksuele geaardheid of politieke voorkeur.

 Voor leden van NLconnect zijn beide Verordeningen slechts zijdelings relevant.