NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Reactie NLkabel op concept-wet 'kansspelen op afstand'

Open internet
22 juli 2013
Reactie NLkabel op concept-wet 'kansspelen op afstand'

NLkabel heeft gereageerd op het concept-wetsvoorstel 'kansspelen op afstand', waarover de markt door het ministerie van V&J is geconsulteerd. De reactie van NLkabel richt zich op het voorgestelde artikel 34n, dat de mogelijkheid biedt voor het opleggen van blokkadeverplichtingen aan internetproviders (ISP's).

Blokkeren van goksites door ISP's

Op grond van het wetsvoorstel kan de Kansspelautoriteit (KSA) zonder rechterlijke tussenkomst de ISP's sites laten blokkeren die gokspelen aanbieden of er reclame voor maken. NLkabel is tegen een blokkademaatregel die aan ISP's kan worden opgelegd zonder voorafgaande rechterlijke toets. Het is voor het eerst dat er een wettelijke grondslag wordt geboden om providers ertoe te verplichten een website en/of het internetverkeer te blokkeren.

Blokkade ineffectief

In de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevestigd dat het verplichten van ISP's om een blokkadesysteem te installeren in strijd is met het Europees recht. Ook meent NLkabel dat in de praktijk is gebleken dat blokkademaatregelen ineffectief zijn. Het concept-wetsvoorstel strekt ertoe te bewerkstelligen dat het kansspelbeleid wordt gemoderniseerd en dat online kansspelen strikt worden gereguleerd. De wet legaliseert het online gokken onder voorwaarden, 'in ruil' voor bestrijding van het illegale aanbod