NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Tweede Kamer buigt zich over blokkade van online illegale kansspelen

Open internet
06 juli 2016
Tweede Kamer buigt zich over blokkade van online illegale kansspelen

Afgelopen week vergaderde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Het wetsvoorstel heeft als doel online kansspelen te legaliseren. Met het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het regeerakkoord van het kabinet Rutte II, waarin onder meer is opgenomen dat het kansspelbeleid wordt gemoderniseerd en dat online kansspelen strikt worden gereguleerd. Voor ISP's is het wetsvoorstel relevant, omdat de Kansspelautoriteit (KSA) daarin de bevoegdheid zou krijgen een 'zwarte lijst' aan te leggen van websites waarop illegale kansspelen worden aangeboden. De KSA zou ISP's voortaan kunnen verplichten om illegale speelwebsites voor hun abonnees te blokkeren. D66 diende een amendement in om te regelen dat de blokkade-bevoegdheid van de KSA toch niet in de wet wordt opgenomen.

Rechterlijke tussenkomst

Het wetsvoorstel Kansspelen op afstand dateert al van 2013 en wijzigt de Wet op de kansspelen (Wok), de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) en enkele andere wetten in verband met de regulering van kansspelen op afstand. In 2013 consulteerde het ministerie van V&J een eerste concept-wetsvoorstel. In artikel 34n van dat eerste concept kreeg de KSA de bevoegdheid om aan ISP's een 'bindende aanwijzing tot het blokkeren van illegale speelwebsites' te geven zonder rechterlijke tussenkomst.  NLkabel heeft destijds tegen dit voornemen geageerd. Na de consultatie is het wetsvoorstel op dit punt aangepast: inmiddels is in het betreffende artikel 34n opgenomen dat een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris noodzakelijk is, voordat de KSA aan ISP's kan opleggen dat zij bepaalde websites ontoegankelijk moeten maken. Willekeurige inzet van de blokkade maatregel is hierdoor niet langer mogelijk.

Blokkade is niet effectief

NLkabel is evenwel geen voorstander van enige bevoegdheid van de KSA om een bindende aanwijzing tot het blokkeren van websites te geven. Blokkades en filtering hebben nadelige effecten op de stabiliteit en de mogelijkheid om veilig gebruik te kunnen maken van het open internet en leiden tot een beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting. Blokkades werken ook niet, zoals onder meer is gebleken tijdens de Pirate Bay- zaak, waarin Ziggo en KPN (XS4ALL) verplicht werden om websites te blokkeren: er zijn altijd middelen om een blokkade te omzeilen. Tegen deze achtergrond dienden D66 Kamerleden Swinkels en Verhoeven een amendement in waarin de blokkade-bevoegdheid van de KSA zou worden geschrapt. 

Blokkademaatregel van tafel

VVD Kamerlid Jeroen van Wijngaarden wilde tijdens het debat aanvankelijk niet zo ver gaan om de bevoegdheid helemaal te schrappen, vanwege de ingebouwde wettelijke waarborgen, maar liet zich tijdens het debat overtuigen van de nadelen van een blokkade-maatregel. Datzelfde gold voor staatssecretaris Dijkhoff: 'Het is niet het gereedschap in de kist waarvan ik het meest verwacht. (...) Ik denk ook dat wij inmiddels met het blokkeren van betalingsverkeer effectievere middelen hebben. (...) Mocht de Kamer het amendement willen aannemen, dan geef ik wel in overweging om de rechter-commissaris ook uit artikel 34 en uit lid 6 en lid 7 te schrappen. Anders zit er een rechter-commissaris in de wet, terwijl de reden waarom hij daarin zit, eruit is gehaald.'

Daarmee is de blokkademaatregel van tafel! De Kamer nam het amendement op 5 juli aan.