NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Europese Commissie publiceert handboek om overheidsbijdragen aan breedband te beoordelen

Staatssteunregels voor breedband
09 mei 2014
Europese Commissie publiceert handboek om overheidsbijdragen aan breedband te beoordelen

De Europese Commissie heeft een handboek gepubliceerd voor beleidsmakers die (financiële) ondersteuning van breedband overwegen. Het handboek maakt helder dat de staatssteunregels aan Nederlandse bestuurders weinig ruimte laten, omdat Nederlandse huishoudens al erg veel en geavanceerde breedbandverbindingen hebben.

Het handboek borduurt voort op de eerder gepubliceerde regelgeving. Advocaat Paul Kreijger zei daarover eerder al: "Behalve wellicht in de zogeheten buitengebieden, waar nog geen supersnel internet is, mag de overheid nergens geld steken in een breedbandnetwerk."

Alleen overheidsrol bij marktfalen breedband

Uitgangspunt in het handboek is dat overheidsmaatregelen ter stimulering van breedband gericht moeten zijn op het oplossen van marktfalen. Er mag geen belastinggeld worden gestoken in breedbandprojecten voor gebieden waar private partijen al geïnvesteerd hebben of van plan zijn de komende drie jaar te gaan investeren.

Techniekneutraal: kabel, glasvezel, VDSL en mobiel

De term breedband is niet beperkt tot één techniek. Er zijn vele vormen gedefinieerd van zogenaamde toekomstvaste netwerken (in Brussel-taal: NGA's, Next generation Access Networks). FttH-netwerken behoren daartoe, net als de Hybride Fiber Coax netwerken van kabelbedrijven. Ook VDSL-netwerken en - onder voorwaarden - mobiel internet voldoen aan de definitie. Deze lijst is niet in staal gegraveerd: "As technology evolves, this enumeration might change in the future."

Buitengebieden

 De vrijheidsgraden van overheidsoptreden verschillen nogal naargelang er al meer of minder supersnel breedband internet aanwezig is in het betreffende gebied. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen witte, grijze en zwarte gebieden:

  • wit gebied. Er is nu geen toekomstvast netwerk, en naar verwachting zal dat ook de komende drie jaar niet worden aangelegd door een private partij. Publieke investeringen in supersnel internet zullen vrij gemakkelijk worden toegestaan.
  • grijs gebied. Er is één toekomstvast netwerk, terwijl het niet waarschijnlijk is dat er een tweede bij komt de komende drie jaar. De Commissie zal in detail moeten bezien of publieke investeringen wenselijk zijn.
  • zwart gebied. Dat is een gebied waar nu al, of binnen drie jaar, twee aanbieders zijn van een NGA, een toekomstvast netwerk.

Het Handboek gaat ook in detail in op zaken als de criteria, mogelijke uitzonderingen, et cetera. Voor Nederland is het beeld echter vrij scherp: vrijwel overal, behalve in de zogenaamde buitengebieden, is ons land zwart gebied als het gaat om toekomstvast breedband. Concurrerende, hoogwaardige infrastructuren maken investeringen of leningen van belastinggeld overbodig. En met succes! Zonder dat er vanuit de overheid een cent hoeft te worden geïnvesteerd, staat ons land bovenaan de internationale breedband ranglijsten. Het Handboek wijst bestuurders er in heldere bewoordingen op dat publieke steun aan uitrol van breedband alleen in de buitengebieden een niet-marktverstorende activiteit is.