NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

EU: Nederlandse digitale infrastructuur op orde, maar wel 'tekenen van stagnatie'

Dekking van snel internet
03 oktober 2023
EU: Nederlandse digitale infrastructuur op orde, maar wel 'tekenen van stagnatie'

Onlangs publiceerde de Europese Unie het eerste Report on the state of the Digital Decade. Nederland presteert nog steeds goed met haar digitale infrastructuur, maar vertoont wel ‘tekenen van stagnatie’, met name door het uitblijven 3,5 GHz band-veiling voor 5G. De uptake van 100 Mbps- en Gigabit-abonnementen lijkt ook achter te blijven, maar daar beschikt de EU kennelijk over verouderde data: de cijfers van ACM laten een rooskleuriger beeld zien.

In het rapport wordt gekeken of de EU op koers ligt voor het behalen van de doelen uit het Digital Decade Policy Programme 2030. Het doel van dit programma is een digitale transformatie van de EU, die gericht is op de toekomstbestendigheid van Europese inwoners en bedrijven. Het rapport in de opvolger van de Digital Economy and Society Index (DESI), waarmee de EU voorheen de staat van de digitalisering in de lidstaten en de Unie in kaart bracht. Het rapport kijkt naar digitale vaardigheden, digitale infrastructuur en digitalisering van bedrijfsleven en overheid. Aan de hand van de indicatoren van de DESI-index wordt de voortgang in kaart gebracht. In het rapport staan ook concrete aanbevelingen voor lidstaten. 

3,5 GHz-band

Nederland presteert traditioneel sterk op het gebied van digitale infrastructuur, maar vertoont volgens het rapport wel ‘tekenen van stagnatie’. Primair gaat het dan om het vooralsnog uitblijven van de veiling van de 3,5 GHz band. Ons land beschikt wel over 100% 5G-dekking, maar hogere capaciteit op lokaal niveau ontbreekt omdat deze band niet is geveild. Nederland wordt in de aanbevelingen (en terecht) op de vingers getikt: ‘Nederland moet alle stappen ondernemen die nodig zijn om de 3,5 GHz-band zonder verder uitstel toe te wijzen aan mobiele communicatie, in overeenstemming met zijn verplichtingen uit hoofde van de EU-wetgeving’. 

VHCN- en glasvezeldekking

Ook op het vlak van vaste netwerkdekking met zeer hoge capaciteit (zogenaamde VHCN-netwerken, oftewel kabel en glasvezel) kent ons land een dekking van 98%, tegenover het EU-gemiddelde van 73%. De glasvezeldekking is met 63% ook boven EU-gemiddelde, en stijgt bovendien hard, met meer dan een miljoen aansluitingen per jaar. 

Oude data over snelheden abonnementen

Wonderlijk is de constatering in het rapport dat Nederland geen gebruikers heeft van Gigabit-abonnementen. Dat is aantoonbaar onjuist of in elk geval verouderde informatie. ACM becijferde eerder dit jaar al dat 4% van de huishoudens een abonnement heeft met een downloadsnelheid van een Gigabit of hoger. Gigabit wordt bovendien steeds meer de standaard. De aanbeveling dat ons land moet ‘overwegen maatregelen te nemen om de introductie van gigabitconnectiviteit te stimuleren’, lijkt dan ook onnodig.

Ook de data over abonnementen met een snelheid van 100 Mbps of hoger is onjuist of niet actueel. Volgens het rapport scoort ons land daar met 52% onder het EU-gemiddelde, terwijl ACM het aantal abonnementen schat op 72%, wat ons op de 6e plek in de EU zou brengen.

Quantum computing en digitale vaardigheden

De EU steunt verder de maatregelen die Nederland neemt op het gebied van halfgeleiders, edge-nodes en quantum computing. Deze moeten worden voortgezet om de EU te helpen een sterke marktspeler op deze gebieden te worden. Ook qua digitale vaardigheden doet Nederland het goed: 79% van de mensen tussen 16 en 74 jaar in Nederland beschikt op zijn minst over digitale basisvaardigheden, een cijfer dat de doelstelling van 80% van het Digitale Decennium voor digitale basisvaardigheden benadert en ver boven het EU-gemiddelde van 54% ligt.

knowledgebase/2023/10/fixed-very-high-capacity.png
knowledgebase/2023/10/Fttp-coverage.png