NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Zeekabels worden vitale infrastructuur, Defensie krijgt rol bij bescherming

Zeekabels
14 juli 2023
Zeekabels worden vitale infrastructuur, Defensie krijgt rol bij bescherming

De regering wil onderzeese datakabels vitaal verklaren. Ook krijgt Defensie de permanente taak om potentiële dreigingen in de omgeving van het Nederlandse deel van de Noordzee in beeld te brengen. Dat blijkt uit twee recente Kamerbrieven.

Op 12 juli stuurde minister Adriaansens van EZK een brief aan de Kamer over de aanlanding van nieuwe onderzeese datakabels en het vitaal verklaren van onderzeese datakabels. Een week eerder liet minister Ollongren van Defensie al weten werk te maken van mogelijke dreigingen in de omgeving van het Nederlandse deel van de Noordzee. 

Bevorderen van aanlanding

EZK wil private partijen zo goed mogelijk faciliteren bij interesse in het realiseren van een aanlanding in Nederland. Eerder heeft EZK daartoe opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het vergunningsproces voor nieuwe zeekabels. Met de bevindingen van dit onderzoek wil EZK marktpartijen praktisch ondersteuning gaan bieden bij het aanvraagproces. 

In het tweede kwartaal van 2023 is tevens een propositiedocument ontwikkeld ter promotie van Nederland als aanlandlocatie voor nieuwe zeekabeltracés. Het document werd ontwikkeld door de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Ook is er met verschillende partijen een structureel overleg opgezet dat luistert naar de naam zeekabelcoalitie.

Vitaal

In het Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie van 22 maart 2023 gaf de minister van EZK op vragen van Kamerlid Rajkowski (VVD) aan bereid te zijn om een versnelde beoordeling te doen of onderzeese datakabels vitaal zijn. Deze beoordeling is inmiddels recentelijk afgerond en de minister is voornemens de onderzeese datakabel infrastructuur inderdaad als vitale dienst te gaan aanmerken. De volgende stap is om met de relevante publieke en private partijen verder te spreken over onder meer de vraag welke aanbieders als vitale aanbieder moeten worden beschouwd.

Defensie

De overheid onderkent verder de dreiging van sabotage aan vitale infrastructuur in en onder zee, zoals gasleidingen, windmolenparken en zeekabels voor internet. Het kabinet geeft daarom Defensie de permanente taak om potentiële dreigingen in de omgeving van het Nederlandse deel van de Noordzee in beeld te brengen. Het gaat om het vergroten van de zogeheten Situational Awareness en Situational Understanding. Dit betekent dat Defensie beeld en begrip opbouwt van dreigingsactoren en factoren op de Noordzee. Eerder werd al bekend dat de waakzaamheid van de Kustwacht is opgevoerd en dat de NAVO ook haar maritieme presentie in de Noordzee heeft vergroot.