NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

DELTA start met DOCSIS 3.1, stopt met analoog

Nieuws
14 augustus 2017
DELTA start met DOCSIS 3.1, stopt met analoog

DELTA start met twee grote projecten die moeten zorgen voor een forse capaciteitsimpuls op haar kabelnetwerk. Het gaat om een algehele upgrade met DOCSIS 3.1 van de apparatuur die op 15.000 plaatsen in het netwerk staat opgesteld (project Next Generation Netwerk) en om de overstap naar volledig digitale tv (project Allemaal Digitaal). In het voorjaar van 2018 wordt afscheid genomen van het analoge radio en tv-signaal.

Het doel is dat in de loop van 2018 fasegewijs internetsnelheden tot 1 Gigabit per seconde aangeboden kunnen worden en dat in het voorjaar van 2018 alle klanten digitaal tv kijken. DELTA gaat klanten die nu nog gebruik maken van het analoge tv-signaal helpen om over te stappen op digitale tv. Alle tv-klanten van DELTA zal binnenkort gevraagd worden een korte vragenlijst in te vullen. Op basis van de uitkomsten kan DELTA in de loop van het najaar zijn klanten gerichter helpen en adviseren bij de overstap naar digitaal tv kijken.

Groei dataverkeer

Ieder jaar neemt het dataverkeer via het DELTA-netwerk met 40% toe en die groei zet de komende jaren door. Dat komt onder andere doordat er steeds meer tv via internet wordt gekeken (via b.v. Netflix, Youtube, NPO Gemist en RTL XL). Daarnaast ontsluiten steeds meer bedrijven hun eigen informatie via internet (zogenaamde 'cloudoplossingen') en staan steeds meer apparaten in verbinding met internet. Recent voerde DELTA al een grote upgrade uit aan de hoofdinfrastructuur van het Zeeuwse netwerk. Nu is het fijnmazige netwerk in de dorpen, wijken en straten aan de beurt. Onder de noemer Next Generation Netwerk vervangt DELTA op ruim 15.000 locaties fasegewijs apparatuur voor nieuwe DOCSIS 3.1 apparatuur. Door deze investering wordt het netwerk van DELTA opnieuw naar een hoger niveau gebracht waardoor substantieel meer bandbreedte wordt gecreëerd.

Analoge afschakeling

Meer capaciteit voor internet op het digitale netwerk ontstaat ook door de overstap naar volledig digitale tv en radio. Met de overstap naar volledig digitale tv en radio wordt in het voorjaar van 2018 afscheid genomen van het analoge radio en tv-signaal. Uit een whitepaper dat DELTA publiceerde blijkt dat de 140 digitale zenders die het bedrijf aanbiedt vrijwel evenveel ruimte op het kabelnetwerk innemen als de 29 analoge zenders. Die ruimte komt vrij na de analoge afschakeling en zal worden ingezet voor meer internetcapaciteit. Meer dan 80% van de DELTA-klanten kijkt inmiddels al digitaal met behulp van een smartcard en klanten kijken ook digitaal zonder smartcard en via de DELTA TV-app. Het gebruik van het analoge tv-signaal neemt jaar na jaar af. 

DELTA helpt

In de komende driekwart jaar gaat DELTA onder de noemer 'Allemaal Digitaal' intensief communiceren over de omschakeling naar digitaal tv kijken. Klanten die nog analoog tv blijken te kijken zullen vervolgens in de loop van het najaar gericht worden geadviseerd over de voor hun beste manier van digitaal tv kijken.

 

news/2023/01/ruimte-op-de-kabel-640x480.jpg