NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

ICT-sector: Kabinet negeert uitspraak Europese rechter bij vaststellen thuiskopieheffingen

Nieuws
21 oktober 2014
ICT-sector: Kabinet negeert uitspraak Europese rechter bij vaststellen thuiskopieheffingen

Het kabinetsbesluit waarin de hoogte van thuiskopieheffingen is vastgesteld gaat voorbij aan een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie. FIAR CE, Nederland ICT en NLkabel zijn het daarom niet eens met de nieuwe thuiskopieregeling.

Deze bevat weliswaar lagere heffingen, maar dat is enkel het gevolg van het feit dat er vorig 45 miljoen euro is geïnd in plaats van de beoogde 30 miljoen euro. Ditzelfde bedrag wil men dit jaar met de heffingen ophalen, terwijl illegale kopieën niet meer mogen worden meegerekend als gevolg van het arrest van het Hof van Justitie.

Ook met het verminderde legale downloadgedrag van consumenten door opkomst van streaming diensten als Spotify, Netflix en Video on Demand, is op geen enkele manier rekening gehouden. De uitspraak van het Europese Hof van Justitie maakte duidelijk dat de heffingen niet gebaseerd mogen zijn op schade die wordt veroorzaakt door illegaal kopiëren. Daarom heeft het kabinet het verbod op illegaal downloaden moeten invoeren. Het is niet juist dat het bedrag van 30 miljoen euro, zonder vergoeding voor illegale kopieën, gelijk is aan het bedrag van vorig jaar waarbij wel rekening werd gehouden met illegaal verkregen kopieën. In feite wordt de uitspraak van het Europese Hof van Justitie op dit punt genegeerd.

Gefundeerd onderzoek naar resterende schade ontbreekt

Het systeem van thuiskopieheffingen houdt geen rekening met ontwikkelingen in de digitale economie. Het systeem is gebaseerd op de praktijk uit het verleden en is niet toekomstgericht. Als Nederland optimaal wil profiteren van de kansen die de digitale economie biedt is het noodzakelijk dat regelgeving toekomstvast is. In de wet is nog altijd vastgelegd dat een gebruiker moet betalen voor het maken van een kopie voor eigen gebruik van aangeschafte muziek of films. Een consument mag bijvoorbeeld volgens de voorwaarden van de leverancier digitaal aangeschafte muziek op vijf apparaten opslaan. De Auteurswet neemt blijkbaar nog altijd de langspeelplaat of compact disc als uitgangspunt, terwijl streaming diensten exponentieel groeien. Nederland kan een voorbeeld nemen aan het Verenigd Koninkrijk, waar men uiteindelijk tot de conclusie is gekomen dat de resterende schade door de thuiskopie-exceptie minimaal is waardoor geen heffingen nodig zijn. FIAR CE, Nederland ICT en NLkabel zijn dan ook van mening dat een gefundeerd onderzoek moet plaatsvinden naar de omvang van de daadwerkelijke schade die rechthebbenden nog ondervinden van legale thuiskopieën. Zij doen een oproep aan de Tweede Kamer om zo'n onderzoek in gang te zetten.

Thuiskopieheffing sluit niet aan bij daadwerkelijke schade

De thuiskopieheffingen zijn ingesteld als compensatie voor het nadeel dat rechthebbenden ondervinden als gevolg van het maken van kopieën van reeds aangeschaft materiaal voor eigen gebruik. De thuiskopieheffingen sluiten hier niet altijd bij aan, aldus de belangenorganisaties. Zo is het aan de consument niet uit te leggen is dat de consument van het kabinet een heffing moet betalen voor het opnemen van TV uitzendingen op hun settopbox, terwijl rechthebbenden van dergelijk uitgesteld kijken praktisch geen nadeel ondervinden.  

FIAR CE, is de branchevereniging van leveranciers van consumenten elektronica

Nederland ICT is de branchevereniging van ruim 550 ICT-bedrijven in Nederland

NLkabel is de vereniging van kabelbedrijven