NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Coalitieakkoord is steun in de rug van glasvezelindustrie

Opinie
16 december 2021
Image by <a href="https://pixabay.com/users/djedj-59194/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2644810">djedj</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2644810">Pixabay</a>

Reactie NLconnect op coalitieakkoord

De nieuwe regering wil supersnel en veilig internet in alle delen van het land. Met grootschalige uitrol van glasvezel, 5G en andere Gigabit-upgrades werkt de breedband- en glasvezelindustrie hard aan die ambitie. Het coalitieakkoord is dus een belangrijke steun in de rug, vindt brancheorganisatie NLconnect.

NLconnect vertegenwoordigt met ruim 80 leden de Nederlandse glasvezel- en breedbandindustrie, die jaarlijks honderden miljoenen Euro's investeert in aanleg en onderhoud van snelle glasvezel- en 5G-netwerken. Directeur Mathieu Andriessen: 'Digitale connectiviteit geldt als belangrijk fundament onder de digitale transformatie in uiteenlopende sectoren en is daarmee van groot belang voor onze maatschappij en het economisch herstel post-corona. Het belang van snel internet wordt in het coalitieakkoord terecht erkend. Het is ook positief dat de nieuwe regering wil inzetten op digitale zorg, domotica en het stimuleren van thuiswerken.'

Europees Herstelfonds

NLconnect is verheugd dat de nieuwe regering benadrukt dat er snel internet moet komen in alle delen van het land. Daar is nog wel werk aan de winkel. Andriessen: 'Ons land loopt achter met de veiling van de 3,5 GHz-band voor 5G. Ook dreigen zonder tussenkomst van het Rijk enkele tienduizenden adressen in het buitengebied verstoken te blijven van een snelle glasvezelverbinding. We lezen in het regeerakkoord de wens om die beide zaken aan te pakken'. 

Het coalitieakkoord sluit daarmee ook aan bij de oproep die NLconnect en IT-branchevereniging NLdigital onlangs deden om via het Europees Herstelfond middelen te reserveren om de laatste 20.000 geïsoleerde of moeilijk bereikbare huishoudens in Nederland te voorzien van een snelle vaste breedband-internetverbinding.

Digitale veiligheid en digitale vaardigheden

De goede Nederlandse digitale infrastructuur brengt ons land veel, maar heeft ook een keerzijde: er gebeuren online veel onrechtmatige zaken, die natuurlijk actief (moeten) worden voorkomen en bestreden. De grote kansen van digitalisering en een uitmuntende digitale infrastructuur kunnen we alleen grijpen als we de vrije toegang tot informatie op het internet veiligstellen en de digitale weerbaarheid van burgers en bedrijven vergroten. In het akkoord wordt een aanpak voorgesteld voor betere cybersecurity en betere digitale geletterdheid. NLconnect is daar positief over. Andriessen: 'Nederland moet absoluut investeren in de ontwikkeling en het gebruik van veilige en open digitale infrastructuur en in digitale vaardigheden en digitale geletterdheid.

Mediaparagraaf

De mediaparagraaf van het kabinet is minder vernieuwend en lijkt sterk op eerdere voornemens. Er komt een investeringsplicht voor grote buitenlandse streamingsdiensten, waarvoor al eerder een concept-wetsvoorstel is geconsulteerd. 

Het kabinet blijft ook inzetten op het stapsgewijs halveren van reclame op de lineaire kanalen van de publieke omroep. Andriessen: 'minder reclame bij de publieke omroep is een valide streven, maar we moeten voorkomen dat de kijker hiervoor via het televisiepakket de rekening betaalt'. 

De regering wil ook inzetten op 'samenwerking door publieke en private mediapartijen om Nederlandse content gezamenlijk aan te bieden'. Andriessen: 'Veel leden van NLconnect zijn actief als aanbieders van televisiepakketten. Daarin wordt alle Nederlandse content al gezamenlijk aangeboden, dus deze wens is al ingewilligd'.