NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Nieuwe thuiskopieheffing te hoog

Opinie
24 oktober 2017
Nieuwe thuiskopieheffing te hoog

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopieheffing vastgesteld voor de periode van 2018 tot en met 2020. De beoogde opbrengst van de heffing voor rechthebbenden blijft onveranderd. NLConnect is van mening dat het thuiskopiestelsel achterhaald is en pleit voor een drastische verlaging van de heffing en de tarieven.

De enorme verschuiving die gaande is in het mediagebruik komt volgens NLConnect niet tot uiting in de herijking van de thuiskopieheffing. NLConnect-directeur Mathieu Andriessen: 'Consumenten gebruiken steeds vaker streaming diensten en maken als gevolg daarvan steeds minder thuiskopieën. Elke minuut die wordt geluisterd via Spotify of gekeken via Netflix wordt niet meer geconsumeerd via een privékopie op een traditionele drager. De thuiskopieheffing en het uiteindelijke bedrag dat Stichting de Thuiskopie namens rechthebbenden ophaalt kan daarom drastisch naar beneden.' Dat gebeurt echter met het nieuwe SONT-besluit niet. Andriessen, die zitting heeft in het SONT-bestuur: 'Ik heb tegen de nieuwe heffing gestemd omdat die niet meegaat met de tijd.'. 

Meer streaming, minder privékopieën

Dat er een grote toename is van gebruik van streamingdiensten, werd onlangs nog bevestigd door een consumentenonderzoek uitgevoerd door Telecompaper. Onderzoekbureau Kantar heeft in opdracht van de SONT ook onderzoek verricht naar trends in mediagebruik en specifiek naar de mate waarin nog thuiskopieën worden gemaakt. Uit dat onderzoek blijkt dat het gemiddeld aantal thuiskopieplichtige werken op een apparaat sinds 2014 significant is gedaald. Desondanks daalt de totale opbrengst van de thuiskopieheffing niet: het bedrag dat Stichting de Thuiskopie ophaalt vanuit de heffing ligt onveranderd op ruim € 30 miljoen. 

Motie PvdA-VVD genegeerd

Volgens NLConnect is dat in strijd met de motie Oosenbrug Van Wijngaarden uit december 2014, waarin de Kamer aangaf de mening te zijn toegedaan "dat de thuiskopieheffing kan dalen, wanneer nieuw mediagebruik leidt tot minder thuiskopieën'. Andriessen: 'Het SONT-besluit doet geen recht aan de wens van de Tweede Kamer'. 

Thuiskopie-exceptie

In Nederland is het toegestaan om voor eigen oefening, studie of gebruik kopieën te maken van auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde werken. Voor deze exceptie is wettelijk een billijke vergoeding verschuldigd aan de auteurs en andere rechthebbenden van deze werken: de thuiskopievergoeding. De hoogte van de vergoeding houdt verband met de schade die wordt geleden als gevolg van het thuiskopiëren. 

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) is op grond van artikel 16e van de Auteurswet en artikel 10, onder a, Wet op de naburige rechten belast met het vaststellen van de hoogte van de thuiskopievergoedingen als bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet.

Heffing op settop boxen onterecht

Naast onder meer USB-sticks, laptops, tablets, externe harde schijven en smartphones zit er ook op settop boxen met ingebouwde harde schijf een thuiskopieheffing. Kijkers kunnen deze apparaten gebruiken om te kijken en luisteren naar onder meer lineaire radio en televisie. De ingebouwde harde schijf zorgt voor de mogelijkheid om programma's lokaal te pauzeren en/of op te nemen. De heffing op de settop boxen stijgt van € 3,50 naar € 3,80 en wordt opgebracht door importeurs en fabrikanten van settop boxen, die de heffing doorgaans doorberekenen aan de consument.

NLConnect vindt de heffing op settop boxen onterecht. Kijkers hebben immers al betaald voor de lineaire uitzending en kunnen die veelal ook legaal terug kijken via replay of online. Het is vreemd om dan specifiek voor lokale opslag op settopboxen nog een aanvullende heffing te vragen. De schade voor rechthebbenden van lokale TV-opnames is dermate minimaal dat deze helemaal buiten de heffing moeten worden gehouden.