NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

SECT certificeert in 10 jaar ruim 3100 telecomprofessionals

Nieuws
17 maart 2021
SECT certificeert in 10 jaar ruim 3100 telecomprofessionals

De Stichting Examinering Certificering Telecom CAI (SECT) heeft sinds haar oprichting in 2010 ruim 3100 telecomprofessionals gecertificeerd die werkzaamheden uitvoeren aan glasvezel- en kabelnetwerken of aan de in-huis installatie. De gecertificeerde technici leveren een fundamentele bijdrage aan de hoogwaardige Nederlandse digitale communicatie-infrastructuur.

SECT is opgericht met als doel het opleidingsniveau van technische medewerkers in de kabelindustrie te borgen en zodoende de kwaliteit van de Nederlandse HFC-netwerken te kunnen blijven garanderen. Sinds 2018 zijn VodafoneZiggo en NLconnect de drijvende krachten achter SECT. Via SECT kunnen sinds 2010 aparte certificaten worden behaald met betrekking tot de planning, het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en het beheer van glasvezel- en kabelnetwerken. In tien jaar tijd zijn zo'n 8600 praktijk- en theorie-examens afgenomen en zijn ruim 4500 certificaten uitgereikt.

Vakmanschap

SECT zorgt ervoor dat telecomprofessionals aantoonbaar over competenties beschikken en dat zij hun vakmanschap kunnen aantonen met een certificaat. Hiertoe zijn eindtermen opgesteld waaraan de medewerkers moeten voldoen. Verschillende opleidingsinstituten bieden hiervoor opleidingen aan. Kennis en vaardigheden worden vervolgens getoetst middels examens. Voor sommige certificaten wordt zowel een theorie- en een praktijkexamen afgenomen en veel technici beschikken over certificaten voor meerdere werkzaamheden.

Voor de oprichting van SECT leerde het overgrote deel van de HFC-monteurs het vak 'on the job', terwijl de eisen aan de netwerken en daarmee aan de technici juist toenamen. Dankzij SECT is hier inmiddels een grote slag gemaakt in de verbetering van de kwaliteit van breedbandnetwerken, die een onmisbare pijler vormen onder onze maatschappij en economie.

Doorontwikkeling

Sinds 2018 zijn VodafoneZiggo en NLconnect de drijvende krachten achter SECT: bestuur en College van Deskundigen worden gevormd door werknemers van VodafoneZiggo en (leden van) NLconnect. Ook is sinds 2018 de certificeringsregeling doorontwikkeld zodat deze beter aansluit op de dagelijkse praktijk en de verschillende functies binnen kabelbedrijven en bij aannemers.

Corona

De afgelopen tijd lag het aantal SECT-examens wat lager, mede door corona. Vanwege de lockdowns konden een tijd lang geen examens worden georganiseerd. Per 19 januari 2021 worden er echter weer SECT-examens afgenomen op de daarvoor gecertificeerde locaties. Deze examenlocaties zijn corona-proof ingericht. Hierdoor kunnen examens veilig worden georganiseerd, maar nemen per examen minder kandidaten deel dan gebruikelijk.

De coronacrisis heeft de digitalisering sterk versneld, waardoor de vraag naar technisch personeel in de breedbandindustrie stijgt. Dat heeft ook een positief effect op de vraag naar SECT-examens en -certificaten. Voor de komende jaren wordt daarom een inhaaleffect verwacht.