NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Reactie NLconnect op consultatie voornemen BVm-status

BVm
07 mei 2021
Reactie NLconnect op consultatie voornemen BVm-status

Het Rijk consulteerde onlangs het voornemen om rechtspersonen die een BV als rechtsvorm hebben de mogelijkheid te bieden de BVm status te verkrijgen, de besloten vennootschap met maatschappelijk doel. Enkele leden van NLconnect beschouwen zich als maatschappelijke onderneming en daarom heeft NLconnect op de consultatie gereageerd.

Doel van de BVm is om de erkenning en daarmee betere herkenning van maatschappelijke ondernemingen te realiseren. Dit was opgenomen in het regeerakkoord van Rutte III en is nu opgenomen in een concreet plan (nog zonder wetsvoorstel). Maatschappelijke ondernemingen zijn eraan te herkennen dat zij niet het maken van winst maar het realiseren van positieve maatschappelijke impact vooropstellen. Met de status kunnen zij dat straks desgewenst naar de buitenwereld aantonen.

Digitale maatschappelijke belangen

Enkele partijen in onze sector geven in hun bedrijfsvoering hun maatschappelijke rol nadrukkelijk meer gewicht. Zij onderscheiden zich van andere marktpartijen door het realiseren van positieve maatschappelijke impact voorop te stellen. Deze partijen streven - al dan niet ten behoeve van een lokale gemeenschap - actief naar doelen van digitaal maatschappelijk belang, zoals versterking van digitale burgerrechten, internetvrijheid, digitale soevereiniteit, open netwerken, een veiliger digitale infrastructuur en het op maatschappelijke wijze beheren en beschikbaar stellen van de ‘lagere’ en veelal passieve delen van die digitale infrastructuur. Dit alles vanuit de overtuiging dat vitale infrastructuur en techniek in veilige handen moet zijn, dat persoonsgegevens en andere data op veilige en vertrouwde plekken moeten worden opgeslagen, dat censuur op internet moet worden voorkomen, dat toegang tot internet open, laagdrempelig en veilig moet zijn of dat het belang van de gebruiker of de lokale gemeenschap vigeert boven het financiële belang van de eigenaar van de betreffende infrastructuur. 

De digitale maatschappelijke belangen die betreffende leden nastreven staan niet op de voorgestelde lijst van ‘categorieën van maatschappelijk belang’. De voorgestelde lijst lijkt daarmee maatschappelijke ondernemingen in de breedband- en digitale sector uit te sluiten. In onze reactie hebben we voorstellen gedaan voor reparatie daarvan voordat er een wetsvoorstel komt.

Download hier de volledige reactie van NLconnect