NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Regeling tarieven Programmagegevens 2015

Mediawet en mediabeleid
15 december 2015
Regeling tarieven Programmagegevens 2015

Het Commissariaat voor de Media heeft de nieuwe tarieven voor de programmagegevens van de publieke omroep vastgesteld. Het betreft de vergoeding die uitgevers van gedrukte en digitale programmagidsen betalen aan de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor de opname van informatie over radio- en televisieprogramma's in die gidsen. Omroepdistributeurs betalen voortaan 0,3 cent per digitale abonnee per maand voor levering van de gegevens voor opname in de elektronische programmagids (EPG). Voorheen was dit 0,4 cent.

Daling tarieven door einde geschriftenbescherming

De Mediawet 2008 kent een kostenregeling voor programmagegevens in artikel 2.139: de NPO levert programmagegevens verplicht vroegtijdig en tegen een redelijke vergoeding aan derden. Deze leveringsplicht is door de wetgever aan de NPO opgelegd omdat gebruikers van programmagegevens (zoals uitgevers en kabelbedrijven) de data voorheen niet van de NPO geleverd kregen, ook niet als gebruikers aangaven daarvoor te willen betalen. De NPO beriep zich in deze weigering altijd op de geschriftenbescherming. Vorig jaar is deze geschriftenbescherming afgeschaft. Programmagegevens kunnen daardoor in principe voortaan gratis door vrije nieuwsgaring worden verworven. Staatssecretaris Dekker van OCW vroeg het Commissariaat daarom in juni 2015 versneld een nieuw onderzoek te verrichten ter vaststelling van nieuwe programmagegevenstarieven. In de berekening van de nieuwe tarieven is nu rekening gehouden met het vervallen van de geschriftenbescherming. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door financieel adviesbureau Duff & Phelps. 

EPG

De kabelbedrijven gebruiken de programmagegevens voor opname in de Elektronische Programma Gids (EPG) die op het TV scherm of op tablets en smartphones kan worden getoond. De EPG biedt kijkers de helpende hand bij het navigeren door het grote digitale zenderaanbod. 

Marktwaarde

NLkabel heeft zich er sterk voor gemaakt dat de tariefstelling van artikel 2.139 Mediawet 2008 hoogstens een kostendekkend vergoeding is voor de vroegtijdige levering van de data. Bij de berekening van de marktwaarde van de gegevens dient daarom te worden meegewogen dat de meeste gegevens twee weken voor uitzending gratis verkrijgbaar zijn. Het Commissariaat volgt die lijn. Duff & Phelps constateert dat 'het niet van toepassing zijn van de intellectueel eigendomsbescherming tot gevolg heeft dat de NPO programmagegevens gratis mogen worden overgenomen uit gepubliceerde gidsen dan wel direct bij de originele bron (dat zijn, de omroepen) kunnen worden opgevraagd.' De basis van het tarief voor de EPG is de kostprijs van de NPO.

Regeling tarieven Programmagegevens 2015

  • Gedrukte programmagids: 0,6 Eurocent per verkochte programmagids;
  • EPG: 0,3 Eurocent per maand, per huishouding;
  • Online media (app, website): 1275,- Euro per licentie per jaar.

De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari 2016.