NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Regeling tarieven Programmagegevens 2020

Mediawet en mediabeleid
19 juni 2020
Regeling tarieven Programmagegevens 2020

Vandaag zijn de nieuwe tarieven voor programmagegevens in werking getreden. In de Regeling tarieven Programmagegevens 2020 is de prijs voor opname van de publieke programmagegevens in de EPG opgenomen. Omroepdistributeurs betalen voortaan 0,4 cent per digitale abonnee per maand voor levering van de gegevens voor opname in de elektronische programmagids (EPG). 

Het Commissariaat voor de Media heeft de nieuwe tarieven voor de programmagegevens van de publieke omroep vastgesteld in de Regeling van het Commissariaat voor de Media houdende vaststelling van de vergoeding voor het uitbrengen van programmagidsen als bedoeld in artikel 2.139, zesde lid, van de Mediawet 2008. Duff & Phelps B.V. heeft op 2 juni 2020 het rapport ‘Update Waardering van de NPO Programmagegevens’ uitgebracht. De nieuwe bedragen zijn op dit rapport gebaseerd.