NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Tweede Kamer schaft programmaraden af

Mediawet en mediabeleid
04 juli 2013
Tweede Kamer schaft programmaraden af

De Tweede Kamer heeft op 4 juli een wetsvoorstel aangenomen, waarin bij de samenstelling van TV-pakketten geen plaats meer is voor programmaraden. De programmaraden stellen een deel van het wettelijk basispakket samen, maar hun adviezen stroken veelal niet met de voorkeuren van kijkers.

Het wetsvoorstel gaat uit van de praktijk dat pakketaanbieders hun TV-pakketten vanwege de concurrentie op de markt afstemmen op de wensen van kijkers. Programmaraden zijn daarmee overbodig geworden. Eerder stemde de Kamer al in met het schrappen van de jaarlijkse financiële bijdrage van het Rijk aan de programmaraden.

Standaardpakket van 30 zenders

Pakketaanbieders krijgen wel de verplichting om een digitaal standaardpakket van minimaal 30 zenders aan te bieden. Deze regel gaat techniekneutraal gelden voor alle aanbieders. Voorheen waren de doorgifteregels alleen op kabelaanbieders van toepassing waren.

Mediamonitor

Staatssecretaris Dekker zegde de Tweede Kamer toe dat het Commissariaat voor de Media voortaan extra aandacht zal besteden in de jaarlijkse Mediamonitor aan de diversiteit binnen de standaardpakketten van de aanbieders. De Kamer regelde ook dat de staatssecretaris interactieve diensten van omroepen kan aanwijzen, die dan door pakketaanbieders verplicht moeten worden doorgegeven, zoals (gesproken) ondertiteling.

De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel naar verwachting in het najaar van 2013.