NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Reactie NLconnect op 'voorlichtingsproject' BREIN

Open internet
02 december 2020
Reactie NLconnect op 'voorlichtingsproject' BREIN

Vandaag bereikte NLconnect het bericht dat Stichting BREIN met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde software op zoek gaat naar Nederlandse IP-adressen van uploaders/seeders van auteursrechtelijk beschermde werken. BREIN wil waarschuwingsmails aan betreffende consumenten sturen en vraagt aan ISP's om e-mails namens BREIN te versturen danwel om de mailadressen die bij de IP-adressen horen aan BREIN te verstrekken. NLconnect heeft haar leden geadviseerd om geen medewerking te verlenen aan BREIN.

Op 15 december maand gaat BREIN van start met een 'voorlichtingsproject' voor frequent of langdurig inbreukmakende uploaders van auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, series en muziek. BREIN gaat met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde software op zoek naar Nederlandse IP-adressen via welke meermaals inbreukmakende uploads plaatsvinden van op de Nederlandse markt gericht populair werk. De organisatie wil voorlichtende waarschuwingen versturen aan abonnees van ISP's waarvan zij hebben gedetecteerd dat via hun IP-adres ongeautoriseerd uploads zijn gedaan.

Geen medewerking

BREIN geeft aan daarbij medewerking van de betreffende ISP's te zullen vragen om een e-mail door te sturen. Als ISP's dat weigeren wil BREIN de betreffende e-mailadressen bij ISP's opvragen of vorderen, zodat BREIN de waarschuwingen zelf kan sturen. Ruim twintig ISP's zijn aangesloten bij vereniging NLconnect. NLconnect geeft haar leden het advies om geen medewerking te verlenen aan dit project van BREIN, welk advies lijkt te worden opgevolgd. 

Persoonsgegeven

NLconnect-directeur Mathieu Andriessen: "Een e-mailadres van een consument kan vaak worden beschouwd als een persoonsgegeven en ISP's mogen en kunnen deze gegevens niet zomaar afstaan aan derden. Namens BREIN een bericht sturen aan klanten is natuurlijk ook niet aan de orde, omdat providers niet een verlengstuk van BREIN zijn of moeten willen zijn. ISP's doen ook niet aan surveillance van het online gedrag van hun klanten.".

Bewustwordingscampagne

NLconnect ziet wel het belang van het bestrijden van illegaal aanbod en het bevorderen van legaal aanbod. Maar dat moet zich in de ogen van de branchevereniging richten op algemene voorlichting en de aanpak van georganiseerde illegale aanbieders, niet op individuele consumenten. Zo pleit NLconnect voor een bewustwordingscampagne over illegaal IPTV-aanbod door het Rijk. Andriessen: "Natuurlijk kan een provider zijn klanten wel aanspreken en aansprakelijk stellen voor illegaal gebruik van de verbinding wanneer een overtreding van de algemene voorwaarden wordt geconstateerd. Mogelijk kunnen de 'tips' van Brein daarbij instrumenteel zijn.".