NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Nederlandse digitale economie boekt grote vooruitgang

Dekking van snel internet
11 juni 2020
Nederlandse digitale economie boekt grote vooruitgang

Nederland blinkt uit in digitalisering en connectiviteit. Dat blijkt uit de nieuwe DESI-index van de Europese Commissie. In de afgelopen vijf jaren boekte ons land grote vooruitgang op de digitaliserings-ranglijst. Alleen Ierland maakte in die periode een grotere sprong naar voren.

De DESI index kijkt onder meer naar connectiviteit, e-skills, internetgebruik, e-commerce en e-overheid. Finland, Zweden, Denemarken en Nederland voeren de ranglijst van lidstaten met de meest geavanceerde Europese digitale economieën in 2020 aan, Ierland is de grootste groeier. 'Nederland blijft een van de best presterende landen in Europa, met robuuste en stabiele 'digitale groei'', aldus de Commissie.

 

 

Ook in mondiaal perspectief scoren de vier EU-toplanden zeer hoog. Alleen de Verenigde Staten heeft betere cijfers. Ons land scoort onder meer hoger dan Australië, Israël, Japan, Korea en China. Een nieuwe mondiale benchmark, genaamd I-DESI, wordt in september gepubliceerd.

Complete breedbanddekking

Nederland is 'een van de best presterende landen op het gebied van connectiviteit, met een vrijwel complete breedbanddekking (next generation access, NGA) en 4G-dekking', aldus de Commissie. Nederland neemt ook de eerste plaats in qua gebruik van vaste breedband. Andere belangrijke indicatoren zijn de dekking van NGA-netwerken (netwerken die minimaal 30 Mbps download leveren), de dekking van 4G en de dekking van netwerken met zeer hoge capaciteit (VHCN-netwerken). Ons land staat op al die punten in de top.

Very High Capacity Networks

De laatste categorie (VHCN's) is natuurlijk het meest relevant voor de wie naar de (multi) Gigabit toekomst kijkt. Ons land maakt daar een enorme sprong, van 32% naar 89%!

Die sprong is deels te verklaren omdat de indicator voor de 2020-editie naast FttH en FttB voor het eerst (en terecht natuurlijk) ook DOCSIS 3.1 omvat. De uitrol van DOCSIS 3.1 werd in ons land eind 2017 in Zeeland gestart door DELTA Fiber Nederland en kreeg vorig jaar een grootschalig vervolg in delen van de footprint van VodafoneZiggo. De dekking van FttH groeit de laatste tijd ook weer stevig. Maar de vraag is wel of het genoemde dekkingspercentage helemaal strookt met de werkelijke situatie begin april 2020, het moment van de 'foto' voor deze DESI-index. 

Hoe dan ook is de VHCN-dekking in ruraal gebied in ons land (met 70%) zeer hoog, wat ongetwijfeld het gevolg is van de uitrol van FttH in veel buitengebieden in de afgelopen jaren!

Coronacrisis

De Commissie bevestigt dat de Nederlandse netwerken prima in staat zijn om het extra dataverkeer tijdens de COVID-19-crisis op te vangen: 'hoewel het dataverkeer op de Nederlandse telecommunicatie- en internetnetwerken aanzienlijk intensiever is dan voor de crisis, zijn er geen capaciteitsproblemen', aldus de Commissie. Voor het economisch herstel na de COVID-19-crisis ziet de Commissie dan ook 'een goede positie om de kansen van de digitale technologieën te verzilveren.' De Commissie geeft de Nederlandse regering daarbij complimenten voor haar digitaliseringsstrategie want deze 'bevestigt de duidelijke politieke wil om actie te ondernemen om de vruchten van de digitale transformatie te plukken'.

Achterstand op 5G

Daarbij kraakt men één kritische noot en dat is 5G. De Commissie ziet daar de nodige ruimte voor verbetering. Dat komt vooral omdat er nog geen 5G-spectrum is toegewezen: 'Wat 5G-gereedheid betreft, scoort Nederland zwak, met een toegewezen 5G-spectrum van 0%' Zoals bekend is de start van de multibandveiling echter aanstaande. De Commissie vindt evenwel dat Nederland met name aandacht moet besteden aan het voorkomen van vertragingen bij de uitrol van 5G-technologie. Daar sluit NLconnect zich natuurlijk volledig bij aan.

knowledgebase/2023/01/DESI-index-2020.png
knowledgebase/2023/01/DESI-INDEX-2020-VHCN-NL.png