NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Bestrijd illegaal downloaden door betere voorlichting

Opinie
13 november 2015
Bestrijd illegaal downloaden door betere voorlichting

Vandaag organiseert het ministerie van Veiligheid en Justitie een seminar over handhaving van het auteursrecht in Nederland. De middag heeft als thema meegekregen: 'Legaal aanbod - de norm'. De aanleiding voor de middag vormt een toezegging van voormalig staatssecretaris Fred Teeven om met de sector in overleg te treden over het tegengaan van illegaal downloaden.

De toezegging van Teeven volgde in november 2014 in reactie op een betoog van het kamerlid Jeroen van Wijngaarden (VVD) over de bestrijding van illegaal aanbod. Van Wijngaarden suggereerde onder meer dat consumenten met pop-ups zouden kunnen worden gewaarschuwd voor illegaal aanbod. Om het gesprek met de sector in te kaderen nam de Kamer een motie van Kees Verhoeven (D66) over illegaal downloaden aan, die de regering verzocht 'ervoor zorg te dragen dat internetserviceproviders in het kader van het tegengaan van illegaal downloaden niet buiten rechterlijke toetsing om gedwongen zullen worden een actieve, handhavende rol te spelen, bijvoorbeeld door middel van monitoring of prioritering van internetverkeer of blokkades van websites'. Tegen die achtergrond belooft het een vruchtbaar seminar te worden!

Geen internetpolitie

Voor de kabel ISP's, waaronder Ziggo, Caiway, ZeelandNet en Kabelnoord is vrije toegang tot internet namelijk van groot maatschappelijk belang. De kabelsector vindt het belangrijk dat burgers vrijelijk aan de informatiemaatschappij kunnen deelnemen en ervan profiteren. Vertrouwen in - en veiligheid van - het netwerk dat toegang biedt tot het internet zijn kernvoorwaarden voor een goed functionerende informatiemaatschappij. Het eerbiedigen van fundamentele rechten en vrijheden, zoals de communicatievrijheid, is daarbij van essentieel belang. Om redenen van onder meer privacy achten ISP's het dus niet wenselijk actief handhavend op te treden als het gaat om de bestrijding van illegaal downloaden. Vaak zijn mogelijke maatregelen ook niet effectief, zoals het geval bij blokkades van websites als de Pirate Bay. De kabel ISP's kunnen en willen niet optreden als internetpolitie. De motie van de Kamer geeft gelukkig aan dat zulks ook niet de bedoeling is. Maar wat doen we dan wel?

Legaal aanbod floreert

Het moge helder zijn dat een volwaardig legaal digitaal aanbod de beste manier is om illegaal downloaden tegen te gaan. Verschillende partijen werken hard aan dit aanbod. De laatste jaren is het aantal platforms met audiovisuele content enorm gegroeid en ook de gebruiksvriendelijkheid van deze platforms is toegenomen. Anno 2015 hebben consumenten de beschikking over verschillende laagdrempelige muziekdiensten als Spotify, Deezer, Apple Music en iTunes. Voor video geldt hetzelfde: een keur aan on demand platforms is beschikbaar, waaronder HBO GO, Netflix, Film 1 Go, Videoland, Pathé thuis, NPO+, NLZiet, Kijk en RTLXL. De kabel draagt haar steentje bij met uitbundig gevulde TV-pakketten en met eigen on demand diensten als Ziggo on Demand en MyPrime. En niet zonder succes! Zo zijn er inmiddels al een kwart miljoen actieve gebruikers voor MyPrime. Ook andere kabelbedrijven staan aan de vooravond van lancering van dergelijke toepassingen. Alle muziek- en audiodiensten zijn 24/7 beschikbaar op allerlei devices, waaronder TV's, tablets, smartphones en laptops. Met de waaier aan legale opties neemt voor consumenten de toegevoegde waarde van illegale diensten als Popcorn Time gewoon sterk af.

Betere voorlichting over illegaal downloaden

Anders dan illegale diensten, dragen legale diensten nadrukkelijk wel bij aan individuele makers en rechthebbenden. Legale diensten zorgen dus voor een gezonde en productieve mediasector in binnen en buitenland. Zonder legale diensten droogt het aanbod van kwaliteitsfilms en -series uiteindelijk op en dat is in niemand's belang. In Nederland is het sinds anderhalf jaar dan ook verboden om muziek, films en series uit illegale bron te downloaden of te streamen. De mediasector - makers, rechthebbenden, producenten, omroepen, on demand-platforms, TV distributeurs en ISP's - heeft een collectief belang en partijen zouden dus gezamenlijk moeten optrekken in voorlichting aan de consument over legale dienstverlening. Dit staat allemaal nog in de kinderschoenen. Uit Europa zijn wel goede voorbeelden van voorlichtingscampagnes bekend.

Ik hoop dat het seminar ertoe leidt dat de mediasector de handschoen gezamenlijk oppakt door de komende tijd een effectieve voorlichting over legale dienstverlening vorm te geven. De kabelsector is er alvast van harte toe bereid!

Mathieu Andriessen is directeur bij NLconnect