NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Coronacrisis: minder werkzaamheden binnenshuis, vakopleidingen onder druk

Nieuws
24 april 2020
Coronacrisis: minder werkzaamheden binnenshuis, vakopleidingen onder druk

NLconnect voerde in haar ledenbestand een enquête uit over het effect van de coronacrisis op de bedrijfsvoering in breedbandindustrie. Belangrijkste uitkomst: er vinden minder werkzaamheden plaats bij klanten binnenshuis en (praktijk)opleidingen, trainingen en examens van monteurs en andere technici zijn tot stilstand gekomen. Ook informatie- en bewonersavonden over glasvezelaanleg liggen stil. Daar staat tegenover dat de civiele werkzaamheden met beperkende maatregelen doorgang kunnen vinden en dat klanten vaker kiezen voor een upgrade van hun internetabonnement.

Als vitale sector met veel medewerkers in een cruciale beroepsgroep is de breedbandindustrie er alles aan gelegen om tijdens de coronacrisis de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. In de coronacrisis merken we meer dan ooit tevoren dat een toekomstvaste (glasvezel)-infrastructuur en hoogwaardige digitale (media- en andere) toepassingen van levensbelang zijn voor onze maatschappij en de economie. Onze industrie is momenteel voor veel Nederlanders van nog grotere waarde dan normaal en daar zijn we trots op! 

Maar natuurlijk ondervindt iedereen ook de effecten in de bedrijfsvoering. NLconnect voerde een enquête uit onder haar leden: partijen uit de gehele keten van bedrijven die breedbandnetwerken aanleggen en exploiteren, bedrijven die elektronische communicatiediensten leveren over deze digitale infrastructuur alsmede uiteenlopende partijen die aan deze keten toeleveren. De enquête bestond uit twee onderdelen: een kwantitatief eerste gedeelte met generieke vragen en een tweede gedeelte met specifieke open vragen per bedrijfssector. We ontvingen 32 reacties van partijen met een duidelijke spreiding over de gehele keten. De belangrijkste resultaten van de enquete op een rij: 

Omzet blijft industriebreed overeind, uitgezonderd opleidingen

De breedbandindustrie ondervindt zeker effecten van de coronacrisis. Die leiden in enkele gevallen tot een sterke omzetdaling. Met name het feit dat (praktijk)opleidingen, trainingen en examens van monteurs en andere technici geen doorgang kunnen vinden heeft effect op partijen die daarin zijn gespecialiseerd. Dat kan slechts voor een klein gedeelte worden opgevangen door trainingen op afstand met e-learning en videoverbindingen. De meeste leden ondervinden echter geen of slechts beperkte omzetdaling, enkele partijen ziet een stijgende omzet.

Minder werkzaamheden binnenshuis

Bij veel FttH-partijen staat 'schouwen' en maken van huisaansluitingen tijdelijk op een lager pitje, bij sommigen zijn deze activiteiten geheel gestaakt. Waar deze werkzaamheden wel doorgaan is er meer communicatie met bewoners over de wijze van uitvoeren, beschermende voorzorgsmaatregelen en de gepaste afstand die de monteurs zullen houden.

Civiele werkzaamheden vinden gewoon plaats. Aannemers werken wel in kleinere civiele ploegen met beperkende maatregelen om 1,5 meter afstand te houden, met goede instructies (ook in andere talen) en met nog meer aandacht dan voorheen voor het voorkomen van graafschade.

Bij reparaties (zoals kabelschade), onderhoud en upgrades van bestaande netwerken is een wisselend beeld. Reparaties binnenshuis vinden nauwelijks plaats, buitenshuis wel. Upgrades vinden alleen plaats als hierdoor overdag geen uitval van dienstverlening is bij de klant. Onderhoud vindt normaal doorgang, uiteraard ook hier mits de klant hiervan overdag geen uitval ondervindt.

Providers ondervinden problemen met bepaalde debiteuren, met name aan de kleinzakelijke kant, zoals horeca- en recreatieondernemers. Partijen betrachten terughoudendheid bij het innen van facturen en bieden veelal betalingsregelingen aan.

Upgrades van internetabonnementen, minder overstappers

Veel providers geven aan dat klanten vaker kiezen voor een upgrade van hun internetabonnement. Er is ook een groei zichtbaar van het aantal tijdelijke internetverbindingen voor bijvoorbeeld thuiswerkers zonder goed internet. Dat heeft ook een positief effect op de markt voor modems en routers. Grootzakelijke klanten hebben een vraag naar versnelde implementatie of uitbreiding van de VPN infrastructuur.

Het beeld bestaat bij providers dat klanten door de coronacrisis tijdelijk iets minder genegen zijn om over te stappen. Marketinguitingen staan ook op een lager pitje dan normaal. Ook informatie- en bewonersavonden over glasvezelaanleg liggen stil. Op termijn kan dat effect hebben op nieuwe projecten.

Veel TV-providers bieden tijdelijke kosteloze uitbreiding van het TV pakket aan. TV-providers zien een afname in het aantal abonnees van aanvullende sportpakketten.

Groei van het dataverkeer

Er zijn niet of nauwelijks capaciteitsproblemen aan operator-zijde. Omdat er meer gebruik wordt gemaakt van streamingdiensten investeren bepaalde partijen wel in meer distributiecapaciteit en CDN's.

Het dataverkeer op de residentiële markt is veranderd: de piek die normaal alleen in de avond zichtbaar is, houdt nu de hele dag aan. Door thuiswerken lijkt het verkeer op een doordeweekse dag nu op het beeld dat je normaal alleen in het weekend ziet. Er is sprake van een absolute groei aan dataverkeer. Videostreaming groeit, maar de maatregelen die streamingdiensten hebben genomen heeft wel een dempend effect in de avond. Op de zakelijke markt zien partijen ook een groei in het dataverkeer.

Vertraging bij leveringen, personeel werkt thuis

De ketens in de industrie zijn lang. Veel partijen ondervinden vertraging bij leveringen van leveranciers. Er is geen sprake van liquiditeitsproblemen bij leveranciers. Bij vrijwel alle partijen werkt personeel thuis. Sommigen hebben te maken gehad met zieke werknemers. Enkele partijen hebben vestigingen moeten sluiten.

NOW-regeling en uitstel van belastingbetaling

Van alle maatregelen die de overheid heeft genomen maken partijen in de breedbandindustrie met name gebruik van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en van de mogelijkheid van uitstel van belastingbetaling en verlaging rente en boetes.

news/2022/12/1670593285_overheid.png
news/2022/12/1670593310_maatregelen.png
news/2022/12/1670593317_omzet.png
news/2022/12/1670593324_klanten.png