NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

"Heel Nederland snel internet? Heel Nederland!"

Opinie
18 januari 2016

Veel woningen en bedrijfspanden in de zogeheten buitengebieden van Nederland hebben nog geen snel breedbandinternet. Tot nu toe zag geen enkele partij het zitten om dit gat in de markt op grote schaal te dichten. Investeringsfonds CIF ziet er wél brood en wil er snelle vaste netwerken aanleggen. Inmiddels maakt CIF daar ook werk van, samen met dochterbedrijf CAIW

Vanaf november 2015 krijgen de eerste 3.000 woningen, boerderijen en andere bedrijven in het buitengebied van de Twentse gemeente Tubbergen een aansluiting op het glasvezelnetwerk van CIF en lokale partner Cogas. Voor de kerst ontving de eerste bewoner diensten over de aangelegde infrastructuur. De volgende 17.000 percelen in Twente zijn kort daarna aan de beurt. En CIF wil verder, andere regio's voorzien van een toekomstvaste infrastructuur.

 

Wereldtop

Nu al staat Nederland steevast zeer hoog in rangschikkingen van landen met de grootste dekking van breedbandinternet. Als héél Nederland via het CIF-initiatief toegang krijgt tot supersnel internet, is de kans groot dat Nederland helemaal lijstaanvoerder wordt. Wanneer dat een feit zal zijn? "Ergens tussen 2020 en 2025 lijkt me een mooie ambitie", glundert John Wittekamp, chief operations officer bij CAIW. Wittekamp is onder meer verantwoordelijk voor de aanpak in de buitengebieden: de werving van voldoende gebruikers om de aanleg tot een verantwoorde investering te maken. "Tubbergen is het begin van een grootschalige aanpak van het Nederlandse buitengebied. Hier zijn we aan het leren. We denken een model gevonden te hebben dat het zowel voor investeerders als voor huurders van het netwerk mogelijk maakt een sluitende business case op te bouwen."

Tientjesmodel CIF

Het model waar Wittekamp op doelt, is het zogenaamde tientjesmodel. Gebruikers van het netwerk betalen tien euro per maand aan de netwerkeigenaar, CIF. Als 50% van de inwoners zich vooraf aanmeldt als gebruiker, kan het graafwerk van start en trekt CIF een glasvezelkabel naar álle adressen in het gebied (circa 96% van de woningen). Alleen zeer afgelegen panden of in specifieke omstandigheden waar de aanlegkosten exorbitant hoog zijn, kunnen niet op dezelfde voorwaarden aangesloten worden (circa 4% van de woningen). In die situaties proberen CIF en CAIW maatwerkafspraken te maken. Dat mensen begrijpen dat een netwerk in een dunbevolkt gebied relatief duur is, blijkt uit de betalingsbereidheid in de regio Tubbergen. Binnen 6 weken gaf 58% aan best tien euro per maand over te hebben voor een prettige toegang tot de digitale wereld. Deze voorinschrijvers hoeven geen aansluitkosten te betalen. Wie zich later aanmeldt, betaalt wel aansluitkosten (239 euro). Voor de diensten – internet, televisie en telefoon – betalen de netwerkgebruikers niets extra. De serviceproviders op het netwerk bieden hun pakketten aan tegen dezelfde prijs als elders in Nederland.

Lange termijn

Dat CIF wil investeren in de aanleg van glasvezelnetwerken in de buitengebieden heeft te maken met de scope van het investeringsfonds. Langetermijninvesteringen in telecommunicatie-infrastructuren, zijn de kernactiviteit van CIF. Het investeert voor de in het fonds deelnemende pensioenfondsen, banken en institutionele beleggers niet alleen in vaste kabelinfrastructuren, maar ook bijvoorbeeld in zendmasten en datacenters. Dankzij het tientjesmodel en de opbrengsten uit verhuur van het netwerk aan de serviceproviders, levert de investering in de aanleg van de glasvezelnetwerken CIF direct een stabiele cashflow op. Ook het gekozen samenwerkingsverband maakt de CIF-plannen voor de buitengebieden kansrijk. CIF is verantwoordelijk voor het netwerk, de passieve infrastructuur. CAIW coördineert de vraagbundeling en verzorgt het actieve deel van het netwerk: de apparatuur en software voor de aansturing. De service providers ten slotte regelen de klantapparatuur, het modem of de set-top box, en de diensten.

Lokale betrokkenheid in buitengebied

Overheidsgeld is niet nodig in de plannen van CIF. Wel hoopt men op een goede samenwerking op lokaal niveau. "Overheden zijn belangrijk voor de support van ons initiatief", aldus Wittekamp. "Wat betreft de vergunningen voor de aanleg van het netwerk bijvoorbeeld. Maar ook in de communicatie. Een goede technische infrastructuur is voor gemeenten van belang. Veel landelijke gebieden worstelen met ontvolking en krimp. Daarnaast is de betrokkenheid van de burgers zelf heel belangrijk. We sluiten graag aan op lokale initiatieven. Daar weet je bij voorbaat dat de 'nood' hoog is. Dat is op steeds meer plekken zo. Je moet niet vergeten dat je het hebt over mensen die alleen een telefoonlijn hebben. Voor televisie gebruiken ze een schotel of Digitenne. Snel internet via kabel of glasvezel is er niet. Maar in de buitengebieden hebben consumenten en bedrijven daar net zo veel behoefte aan als in de rest van Nederland. Misschien nog wel meer, want juist in de buitengebieden zie je vaak een combinatie van wonen een werken op één adres."

Glasvezel

Eerder al legde CIF glasvezel tot de deur (FttH) in het voormalige CAIW-gebied. Daar kunnen vrijwel alle 320.000 panden met een kabelaansluiting nu ook kiezen voor een glasvezelverbinding en toegang tot internet met een snelheid van 500 Mbps down en up. "De afgelopen drie jaar zijn zo'n 75.000 klanten overgestapt op één van onze Alles-in-1 Glas pakketten. We zetten in op een verdere groei. Maar we hechten veel waarde aan keuzevrijheid voor de klant. Dat is ook de reden dat het CIF-netwerk een open netwerk is. Op dit moment kunnen consumenten kiezen uit drie aanbieders: Caiway, Solcon en Fiber Nederland. Daarnaast zijn er twee aanbieders voor de zakelijke markt actief op het netwerk: Weserve en CBizz."

John Wittekamp is sinds 2013 Chief Operating Officer bij CAIW. Eerder bekleedde hij verschillende functies bij KPN.