NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Reactie NLkabel op berichtgeving in de pers over FOX Sports - update

Opinie
29 juli 2016
Reactie NLkabel op berichtgeving in de pers over FOX Sports - update

Namens de kleine kabelbedrijven (Kabelnoord, CAI Harderwijk, SK Veendam, SK Pijnacker, Kabelnet Edam-Volendam, Compenz Media/Plinq, KT Waalre en Kabeltex) voert NLkabel momenteel gesprekken met FOX Networks Group over doorgifte. NLkabel heeft in die gesprekken te kennen gegeven dat de leden niet door FOX gedwongen willen worden een premium sportzender op te nemen in het basispakket tegen een forse betaling. NLkabel wacht daarom de uitkomst van het geschil hierover tussen KPN en FOX af. De leden CAIW en DELTA voeren zelfstandig gesprekken met FOX.

Minimum guarantee

Ook de door FOX gevraagde zogenaamde 'minimum guarantee' - een bedrag dat voor iedere digitale kijker moet worden betaald om überhaupt het premiumpakket van FOX-zenders aan klanten aan te mogen bieden - stuit op verzet. Mathieu Andriessen, directeur NLkabel: 'Momenteel heeft minder dan 10% van de digitale kijkers een abonnement op FOX Sports Eredivisie. Dat 90% van de klanten dan een tariefstijging van 2 euro zou krijgen voor iets waar ze niet om gevraagd hebben vinden wij onredelijk. Het principe van het basispakket is immers: veel zenders voor weinig geld'.

À la carte

Het voorstel van FOX sluit volgens NLkabel ook niet aan bij het principe dat premium zenders zoveel mogelijk à la carte worden aangeboden. Voorbeelden van dergelijke à la carte doorgifte zijn Ziggo Sport Totaal, HBO en Film1. Verder heeft NLkabel twijfels bij de mededingingsrechtelijke houdbaarheid van de nieuwe voorwaarden zoals FOX die voorstelt.

UPDATE 29 juli

Uitspraak in kort geding

Op 29 juli heeft de rechtbank Midden Nederland uitspraak gedaan in kort geding tussen KPN en FOX. Daarin is KPN niet in het gelijk gesteld. NLkabel betreurt dat. De kleinere leden van NLkabel wachten nu de uitkomst van het lopende ACM onderzoek af. ACM onderzoekt of FOX zich wel houdt aan de afspraak met de voormalige NMa dat alle partijen onder gelijke voorwaarden een aanbod krijgen. De kleine leden van NLkabel hebben aan FOX aangegeven dat ze FOX Sports hangende het onderzoek nog op basis van de oude voorwaarden willen doorgeven.