NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Werkgevers willen digitale kwantumsprong

Nieuws
26 september 2016
Werkgevers willen digitale kwantumsprong

Nederland beschikt over een uitstekende digitale infrastructuur en een succesvolle ICT-sector, maar dreigt zijn internationale voorsprong te verliezen omdat economie en samenleving onvoldoende snel digitaliseren. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in hun rapport 'Investeren in een digitale kwantumsprong'. De werkgeversorganisaties roepen een volgend kabinet op om krachtig te investeren in digitale toepassingen en te zorgen voor de benodigde randvoorwaarden.

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen drie lijnen voor om de komende kabinetsperiode een 'digitale kwantumsprong' te maken. Ze pleiten voor publiek-private digitaliseringsprogramma's in zes maatschappelijke domeinen: gezondheid, mobiliteit, zakelijke diensten, energie, industrie en steden. Daarnaast roepen ze op tot meer ondersteuning voor digitalisering in het mkb en het verder stimuleren van de topsectoren. De digitaliseringsplannen maken onderdeel uit van NL Next Level, de toekomstvisie en investeringsagenda van het bedrijfsleven die ervoor moet zorgen dat ons land op alle fronten tot de wereldtop blijft behoren.

 

Onvoldoende voortgang

De Nederlandse economie heeft de afgelopen 25 jaar volop geprofiteerd van de digitalisering: 50% van de productiviteitsgroei was een direct gevolg van digitale technologie. En 36% van de totale economische groei in Nederland was er aan gerelateerd. In internationale vergelijkingen behaalt Nederland topscores op het gebied van digitale infrastructuur, hoogstaand ICT-onderzoek en een hoog opgeleide, digitaal vaardige bevolking. Diverse onderzoeken waarschuwen echter ook dat deze leidende positie in gevaar dreigt te komen omdat onvoldoende voortgang wordt geboekt bij het realiseren van groei en banen.

Ingrijpende transitie biedt kansen

Niet alleen loopt technologie steeds verder voor op de dagelijkse realiteit, ook de snelheid en de impact van digitalisering worden nog vaak onderschat. Processen, producten en diensten veranderen radicaal en in zeer hoog tempo. Bedrijven en hele sectoren staan daarmee voor een ingrijpende transitie. Deze transitie biedt tegelijkertijd volop kansen voor efficiëntieverbetering, internationale expansie en maatschappelijke welvaartsverhoging in eigen land.

Maatschappelijke uitdagingen

De volgende digitaliseringsgolf biedt bovendien de middelen om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Denk aan toegang tot en verbetering van zorg, drastische vermindering van CO2-uitstoot en leefbare megasteden. Het aanjagen van deze transitie vraagt een gezamenlijk leiderschap van overheid en bedrijfsleven, aldus de werkgeversorganisaties.

Groei faciliteren

Bedrijven moeten digitalisering gaan beschouwen als strategische investering. Hierin willen VNO-NCW en MBK-Nederland een voortrekkersrol nemen. Een digitale transitie is echter alleen mogelijk wanneer ook de overheid gelijktijdig maatregelen neemt om een onbelemmerde groei te faciliteren. Er moet voldoende talent beschikbaar zijn, er is aandacht nodig voor cybersecurity en er zijn heldere kaders nodig voor de data-economie. Ook de open beschikbaarheid van gedigitaliseerde overheidsdata vormt een belangrijke randvoorwaarde, aldus de werkgevers.

Investeren in de digitale economie

Om dit transitieprogramma mede te financieren, vragen de werkgevers om de baten van de aankomende frequentie-veilingen te herinvesteren in de digitale economie. Een investering die zichzelf door economische groei en verhoogde welvaart meer dan terug verdient, stellen ze.