NLconnect werkt nauw samen met de volgende organisaties en instanties op het terrein van onder meer breedband, telecom, ICT, media en auteursrecht:

Onze partners

Het Anti-Abuse Netwerk is een samenwerkingsverband tussen internetproviders, brancheorganisaties, IT-dienstverleners, datacenters, belangenorganisaties en de overheid. De initiatiefnemers zijn vanuit hun maatschappelijke positie intensief betrokken bij het digitale fundament van de Nederlandse economie. De partijen achter het Anti-Abuse Netwerk werken dagelijks aan een veilige en betrouwbare ICT-infrastructuur voor alle Nederlanders en en versterken de Nederlandse digitale weerbaarheid door een snellere informatiedeling in relatie tot abuse.

NLconnect heeft een branchecontract met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Hierdoor zijn enkele leden van NLconnect aangesloten bij de Geschillencommissie NLconnect Internet, TV en Bellen. Deze geschillencommissie behandelt geschillen tussen consumenten en kleinere providers van telecommunicatiediensten en -pakketten, zoals digitale TV, breedband en telefonie. Andere leden die deze diensten aanbieden aan consumenten zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, die dezelfde werkingssfeer heeft.

Dutch Cloud Community is de brancheorganisatie voor hosting-, cloud- en internetdiensten. De vereniging heeft als missie randvoorwaarden voor een gezonde Nederlandse hosting-, cloud- en internetsector te scheppen en bij te dragen aan een open, veilig en vrij internet. NLconnect werkt op deelterreinen samen met Dutch Cloud Community.

De FttH Council Europe is de Europese belangenvereniging van de glasvezelindustrie. Jaarlijks organiseert de Council de FttH Conference. NLconnect was de laatste jaren associated partner van dit event.

Kabel Keur is een keurmerk voor aansluitmaterialen voor televisie zoals coaxkabels, connectoren, splitters en versterkers. Het Kabel Keur keurmerk maakt het de consument makkelijk om de goede producten te vinden voor de aansluiting van zijn of haar TV. Kwaliteitsproducten zijn in de winkel herkenbaar aan het Kabel Keur-logo. 

De Groep Graafrechten is een informeel samenwerkingsverband van 11 aanbieders met eigen telecommunicatie-infrastructuur in Nederland. De Groep Graafrechten richt zich op regelgeving met betrekking tot graafrechten. De Groep Graafrechten probeert voor haar leden een zo goed mogelijk regelgevend klimaat te realiseren voor de aanleg en instandhouding van infrastructuur voor openbare elektronische communicatienetwerken. Strategische partner zijn KPN en NLconnect.

Monet is de vereniging die namens de mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile (Tele2) en Vodafone de plaatsing van antennes afstemt met overheden. Daarnaast geeft Monet hier voorlichting over aan onder meer gemeenten. NLconnect werkt met Monet op meerdere vlakken samen.

De vereniging Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties (RODAP) vertegenwoordigt partijen in de waardeketen van productie tot en met distributie van audiovisuele mediadiensten: film- en televisieproducenten, omroepen (publiek en commercieel) en distributeurs (kabel, glasvezel, IPTV). NLconnect werkt met RODAP samen aan een transparant vergoedingen-model voor auteurs- en/of naburige rechten met betrekking tot televisie- en videodistributie.

De Stichting Examinering Certificering Telecom (SECT) heeft als doel het behouden of verbeteren van het opleidingsniveau van de technici die werkzaamheden uitvoeren aan de netwerken van kabelbedrijven of aan de in-huis installatie. Via SECT kunnen voor verschillende werkzaamheden aparte certificaten worden behaald. NLconnect is vertegenwoordigd in het bestuur en in het College van Deskundigen van SECT.

De SCTE is een professionele non-profit vereniging voor breedbandtechnici, met als doel het kennisniveau van breedbandtechnologie in de telecommunicatie-industrie te verhogen. Zij organiseert netwerkevents (technische lezingenvergaderingen, conferenties, tentoonstellingen, enz.) en verzorgt trainingen. Via het kwartaalmagazine Broadband Journal en digitaal informeert zij de leden over de laatste technische wetenswaardigheden en standaarden. De Benelux Groep van SCTE richt zich specifiek op de leden van de SCTE in de Benelux-regio (België, Nederland en Luxemburg). Voor de leden in haar regio organiseert zij regelmatig netwerk- en lezingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn van toegevoegde waarde voor (werknemers van) de leden van NLconnect en dragen bij aan de kennisuitwisseling, innovatie en de ontwikkeling van de telecomsector. NLconnect en SCTE streven er naar hun samenwerking te intensiveren.

De personenvereniging Telecom Society (TSOC) heeft 800 leden die actief zijn in telecom, media en ICT en is een platform voor het vergaren van kennis en het opdoen en onderhouden van contacten in deze branches. Haar leden zijn vertegenwoordigers van bedrijven, zelfstandige professionals, consultants of adviseurs die niet op zoek zijn naar werk. Door de diversiteit van de industrie ontwikkelt ieder een eigen expertise. TSOC biedt een platform voor netwerken, informeel contact en uitwisseling van visies en expertise. NLconnect werkt op meerdere fronten met TSOC samen.

De Vereniging voor Auteursrecht (VvA) houdt zich bezig met de studie van het auteursrecht en aanverwante onderwerpen en is een vrije wetenschappelijke vereniging. De VvA heeft voorts als doel mede te werken aan de doelstellingen van de Association Littéraire et Artistique Internationale, waaronder de studie, de ontwikkeling, de verdediging en het uitdragen van de juridische beginselen die de internationale bescherming door het auteursrecht waarborgen. NLconnect is als rechtspersoon aangesloten bij de VvA.

De WENB is de werkgeversvereniging voor bedrijven in de sectoren energie, ‘grondstoffen energie en omgeving’ (voorheen: afval en milieu) en kabel & telecom in Nederland. NLconnect streeft er naar dat leden van de vereniging beschikken over moderne arbeidsvoorwaarden die passen bij topwerkgevers. Samen met de WENB verkennen we hoe dat voor de breedbandsector het beste kan worden vormgegeven.