NLConnect werkt nauw samen met de volgende organisaties en instanties op het terrein van economie, telecom, media en auteursrecht:

Onze partners

NLConnect heeft een branchecontract met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Hierdoor zijn enkele leden van NLConnect aangesloten bij de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen. Deze geschillencommissie behandelt geschillen tussen kabelbedrijven en consumenten over telecommunicatiediensten en -pakketten, zoals digitale TV, breedband en telefonie. Andere leden die diensten aanbieden aan consumenten zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, die dezelfde werkingssfeer heeft.

De Groep Graafrechten is een informeel samenwerkingsverband van 11 aanbieders met eigen telecommunicatie-infrastructuur in Nederland. De Groep Graafrechten richt zich op regelgeving met betrekking tot graafrechten. De Groep Graafrechten probeert voor haar leden een zo goed mogelijk regelgevend klimaat te realiseren voor de aanleg en instandhouding van infrastructuur voor openbare elektronische communicatienetwerken. Strategische partner zijn KPN en NLConnect.

NLConnect neemt deel in ECP, het Platform voor de InformatieSamenleving. ECP is een onafhankelijk platform van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en heeft tot doel het gebruik van ICT in de Nederlandse samenleving te versterken. 

Het Kabel- en Leidingoverleg (KLO) is een samenwerkingsverband van netbeheerders (energie, water, gas, warmtebedrijven, telecom en kabel), grondroerders en overheidsopdrachtgevers. Het KLO heeft als doel graafschade te voorkomen. Ziggo neemt namens de Groep Graafrechten en NLConnect deel in het KLO.

Kabel Keur is een keurmerk voor aansluitmaterialen voor televisie zoals coaxkabels, connectoren, splitters en versterkers. Het Kabel Keur keurmerk maakt het de consument makkelijk om de goede producten te vinden voor de aansluiting van zijn of haar TV. Kwaliteitsproducten zijn in de winkel herkenbaar aan het Kabel Keur-logo. 

De vereniging Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties (RODAP) vertegenwoordigt de partijen in de waardeketen van productie tot en met distributie van audiovisuele mediadiensten. Dat zijn film- en televisieproducenten, omroepen (publiek en commercieel) en distributeurs (kabel, glasvezel, iptv). NLConnect is aangesloten bij de vereniging, die wil voorzien in collectieve regelingen met de betreffende collectieve beheersorganisaties voor de betaling van op auteurs- en/of naburige rechten van derden gebaseerde vergoedingen.

De Stichting Examinering Certificering Telecom CAI (SECT) heeft als doel het behouden of verbeteren van het opleidingsniveau van de technici die werkzaamheden uitvoeren aan de netwerken van kabelbedrijven of aan de in-huis installatie. Via SECT kunnen voor verschillende werkzaamheden aparte certificaten worden behaald. SECT is een gezamenlijk initiatief van NLConnect-rechtsvoorganger NLkabel en Uneto-VNI.

De Vereniging voor Auteursrecht (VvA) houdt zich bezig met de studie van het auteursrecht en aanverwante onderwerpen en is een vrije wetenschappelijke vereniging. De VvA heeft voorts als doel mede te werken aan de doelstellingen van de Association Littéraire et Artistique Internationale, waaronder de studie, de ontwikkeling, de verdediging en het uitdragen van de juridische beginselen die de internationale bescherming door het auteursrecht waarborgen. NLConnect is als rechtspersoon aangesloten bij de VvA.

Vefica is de vereniging van fabrikanten van apparatuur en diensten voor de breedbandsector. Tweemaal per jaar (in voor- en najaar) organiseert NLConnect met Vefica een bijeenkomst voor technische managers binnen de breedband industrie: het Platform Technische innovatie (PTI).