NLconnect is de branchevereniging van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie

Rodin legt project Snel Internet Groningen stil

Nieuws
13 oktober 2022
Rodin legt project Snel Internet Groningen stil

Rodin Broadband Groningen legt het project Snel Internet Groningen per direct stil. Dat meldt Rodin vandaag in het Dagblad van het Noorden. Met het project sloot Rodin buitengebieden aan op snel internet, via een een combinatie van glasvezel en radioverbindingen. Afronding van het project vergt meer tijd en geld dan voorhanden is.

Rodin startte Snel Internet Groningen in 2018, met behulp van een subsidieregeling en een lening van Provincie Groningen. De provincie Groningen stelde 30 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van snel internet op het platteland. De Economic Board Groningen en Nationaal Coördinator Groningen droegen elk vijf miljoen euro bij. Van het totaalbedrag is 10 miljoen euro speciaal bestemd voor het aardbevingsgebied.

Straalverbinding

In het Dagblad van het Noorden zegt Rodin: 'Het doel was, en is, inwoners van buitengebieden, waaronder het aardbevingsgebied, in onze provincie van snel internet te voorzien. Dit snelle internet kan een straalverbinding zijn via een mast of een verbinding via glasvezel. Inmiddels kunnen hierdoor vele huishoudens naar tevredenheid gebruik maken van snel internet. Maar er is ook nog een aantal huishoudens wat nog steeds wacht op het beloofde snelle internet'. Hoeveel aansluitingen er binnen het project precies zijn gerealiseerd is niet bekend. 

Belemmeringen

Rodin maakt melding van meerdere belemmeringen in het project in de afgelopen jaren, waaronder tegenvallers bij graafwerkzaamheden, de coronapandemie en langdurige vergunningstrajecten voor onder andere het plaatsen van masten door omgevingsweerstand. Ook moest er vaak gewacht worden op geplande versterkingsoperaties in het aardbevingsgebied en heeft het project te maken met een hoge inflatie en prijsstijgingen van materialen. Tevens zou de kijk op een straalverbinding vanuit de bewoners zijn veranderd: 'Meer en meer mensen willen een vaste, duurdere glasvezelverbinding. Hierin worden toezeggingen aan bewoners gedaan door de Provincie en lokale overheden, zonder met ons te overleggen. Dit creëert onduidelijkheid bij de bewoners, daarnaast kunnen de hogere kosten hiervan niet door het project gedragen worden.'

Afronding vergt meer tijd en geld

De vertraging brengt veel teleurstelling met zich mee voor bewoners. Rodin geeft aan dat het Snel Internet Groningen project niet is opgewassen tegen dit soort tegenslagen. 'Om het project af te kunnen ronden zal meer tijd nodig zijn en daardoor ook meer geld. Al vanaf januari dit jaar doen wij tevergeefs pogingen om met de Provincie Groningen inhoudelijk tot een gesprek te komen over de haalbare afronding van het project. Wij voelen ons dan ook helaas genoodzaakt u te melden dat wij het project Snel Internet Groningen per direct moeten stilleggen. Vanaf heden kunnen wij geen werkzaamheden meer verrichten totdat er overeenstemming is bereikt met de Provincie over een haalbare afronding van het project.'

Laatste adressen op landelijke schaal

Ook NLconnect maakt zich sterk voor de inzet van publieke middelen om de laatste adressen zonder snel internet in ons land te ontsluiten. Eind juni verscheen in dat kader een rapport van onderzoeksbureau Dialogic, dat de landelijke restopgave op termijn schat op zo'n 19.000 adressen met hoge aanlegkosten door hun geïsoleerde ligging of ligging in gebieden die vanwege hun natuurlijke eigenschappen lastiger te ontsluiten zijn. De totale realisatiekosten voor ontsluiting van de restopgave via glasvezel raamt Dialogic op maximaal €250 miljoen, waarvan de onrendabele top €195 miljoen bedraagt. Het onderzoek ging vergezeld van een Kamerbrief over dit onderwerp en over de dekking van 112. Hierin geeft de minister aan dat zij inzet op een overheidsinterventie door middel van financiering van de onrendabele top met staatssteun. Dit komt in de Tweede Kamer bij de voorjaarsbesluitvorming in 2023 aan de orde.

Bron: NLconnect/Rodin/Dagblad van het Noorden