NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie
Graafrechten en lokaal beleid

NLconnect streeft naar goede wettelijke randvoorwaarden voor uitrol, beheer en exploitatie van vaste telecomnetwerken in de ondiepe ondergrond