NLconnect is de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie

Lokale omroep klaar voor de toekomst met OLON MediaHub

Nieuws
01 augustus 2016
Lokale omroep klaar voor de toekomst met OLON MediaHub

Er zijn inmiddels circa 70 lokale omroepen aangesloten op de OLON Mediahub. De door de OLON/NLPO ontwikkelde MediaHub functioneert "conform planning en verwachting," constateert Marcel Mokveld, als manager infrastructuur a.i. bij de NLPO verantwoordelijk voor de OLON MediaHub. "Maar we zijn natuurlijk nooit klaar."

Hermineke van Bockxmeer, directeur Media & creatieve Industrie van het ministerie van OCW, verrichte vorig jaar tijdens het OLON­-congres de symbolische start van de OLON MediaHub. "De lokale omroepen hebben ingezet op samen­werking, schaalgrootte en professio­nalisering en dat steunen wij van harte," aldus Van Bockxmeer, die de OLON MediaHub als een mooi voorbeeld van dat beleid beschouwt. De OLON MediaHub maakt immers mogelijk dat lokale omroepen hun radio­ en televisiekanaal digitaal kunnen distri­bueren in de juiste formaten naar alle pakketaanbieders in Nederland en digi­tale platforms zoals mobiele devices, OTT (Over the Top) app en internet. Via de MediaGateway van Ericsson in Hilversum worden de signalen getranscodeerd, gecontroleerd en gedistribueerd naar verschillende platforms. "Het bereiken van al die pakketaanbieders is het groot­ste voordeel," beseft Mokveld. "Zeker nieuwe glasvezelpartijen als Tele2 en Vodafone zijn voor een individuele omroep toch lastig te regelen."

OTT APP

Dankzij de OLON MediaHub zijn de aan­gesloten lokale omroepen daar zicht­baar in de digitale televisiepakketten, evenals bij de grote kabelaars Ziggo, KPN en CAIW én via live streaming op internet. Daarnaast heeft de NLPO begin dit jaar een OTT app gelanceerd, waarin de kanalen van al deze omroepen ook rechtstreeks te zien zijn. Kortom, vanuit de OLON MediaHub kan een omroep de live stream ook direct gebruiken voor de eigen website en apps. Marcel Mokveld: "Er waren natuurlijk veel vragen over techniek, dienstverlening en service. Daaraan hebben we volop aandacht besteed via workshops en rondleidingen. Het platform kan veel aan, maar we streven uiteindelijk naar maxi­maal honderd aangesloten streekomroe­pen, eerder minder. Qua aantal kanalen zijn we dus aardig op weg."

Convenant OLON MediaHub

Met Ericsson als leverancier van de OLON MediaHub en dankzij het convenant met de pak­ketaanbieders zijn de lokale omroepen voor de toekomst dus gegarandeerd van kwalitatief hoogwaardige en efficiënte distributie van hun signalen en content op alle digitale platforms. Kan de NLPO dus op zijn lauweren rus­ten? Mokveld lacht: "Nou, we zijn best tegen een aantal issues aangelopen om alles goed ingeregeld te krijgen. Je gaat ervan uit: als de eerste tien omroe­pen zijn aangesloten, dan volgt de rest redelijk standaard vanzelf, maar dat bleek dus niet het geval. Elke omroep is toch weer anders, met verschillende aanleveringen, om het zo maar te zeg­gen. Het was toch meer werk dan we hadden ingeschat. Inmiddels zijn we wel zover dat het echt een soepele operatie is, maar we zijn natuurlijk nooit klaar. OTT met on demand, extra functionali­teiten als een redactiesysteem en mis­schien zelfs de stap maken naar centrale play out oplossing. Maar daar gaan we pas aan het eind van dit jaar concreter naar kijken."

 


Interlokaal 2012-03 - Olon